Odměna z Channel Crossings

Metoda CLIL rozvíjí u našich žáků nejen znalosti z anglického jazyka, ale také z ostatních vzdělávacích předmětů – především matematiky. Channel Crossings připravil počítačové hry rozvíjející dovednosti žáků v jednotlivých předmětech prostřednictvím anglického a německého jazyka. Že naši žáci ve svém volném čase nezahálejí a vzdělávají se, o tom svědčí odměna, která byla doručena IMG_2500do naší školy. Žákyně 6. ročníku Jiřina Rychtářová nasbírala v průběhu školního roku nejvíce bodů. Společnost Channel Crossings se rozhodla Jiřku za její vytrvalost a píli, se kterou body za splnění především matematických úkolů nasbírala, odměnit deskovou hrou – samozřejmě v anglickém jazyce. Jsem moc ráda, že mým milým úkolem bylo Jiřce hru předat. Přeju jí příjemné prázdniny, a když třeba bude pršet, tak ať má hezké chvilky s angličtinou.

 

                                                                                                                                             Mgr. Jana Doležalová

https://clil.openschool.cz/