• slider_foto1
  • chemie
  • ucebna-pc2
  • ucebna-jazyku
  • druzina
  • trida2
  • slider_foto2
  • ucebna-pc

 

INFORMAČNÍ SERVIS

17. ZÁŘÍ 2020

PRAVIDLA PRO NOŠENÍ ROUŠEK PŘI VÝUCE NA DRUHÉM STUPNI

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle dnešního vyjádření ministra zdravotnictví se od zítřejšího dne – 18. září 2020 – zavádí povinnost pro všechny žáky druhého stupně nosit roušku i během výuky.

Děkujeme za spolupráci

 

 

15. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v rámci přípravy na případnou vzdálenou výuku, která je ze zákona povinná, přistoupila naše škola k následujícímu řešení:

–          pro všechny žáky školy byl po dobu jejich školní docházky zřízen účet na doméně www.office.com

–          tento účet je ve formátu jmeno.prijmeni@zak-zsvimperk.cz

–          heslo a způsob přihlašování k účtu obdržel každý žák od svého třídního učitele (u nejmladších žáků budou tyto údaje postupně předány rodičům)

–          tento účet umožňuje žákovi zdarma používat on-line verze kancelářských programů Microsoft Office, e-mail v prostředí Outlook a aplikaci Teams pro on-line výuku.

V rámci možností bude průběžně probíhat příprava žáků na případnou vzdálenou výuku – především používání aplikací Outlook a Teams.

Děkujeme za spolupráci

 

 

9. ZÁŘÍ 2020

PRAVIDLA PRO NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOL

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle dnešního mediálního vyjádření ministra školství mládeže a tělovýchovy se od zítřejšího dne – 10. září 2020 – zavádí povinnost pro všechny žáky a zaměstnance školy nosit ve společných prostorách školy (chodby, šatny, atd.) roušky. Pro všechny ostatní návštěvníky školy platí povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy.  Podrobnosti budou ještě upřesněny, ale již zítra 10. září 2020 je potřeba, aby si všichni žáci přinesli do školy roušku.

Děkujeme za spolupráci

 

1. ZÁŘÍ 2020

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VIMPERK, SMETANOVA 405, OKRES PRACHATICE VZHLEDEM KE COVID – 19“ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Podrobnější informace ohledně provozu školy a jednotlivých tříd budou žákům a jejich zákonným zástupcům průběžně sdělovány třídními učiteli

 

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova Vimperk

Základní škola Vimperk
Smetanova 405
385 01, Vimperk

Zřizovatel: Město Vimperk

Škola je zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Městem Vimperk, se sídlem ve Vimperku, Steinbrenerova 6, PSČ 385 01, okres Prachatice.

ZŠ je zavedena u Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích pod identifikačním číslem IČO 47 259 477. Škola je v síti škol vedena pod identifikátorem 600 062 996.

Součásti školy jsou:
základní škola IZO 047 259 477
školní družina IZO 114 700 168
školní jídelna IZO 102 487 936