• slider_foto1
  • chemie
  • ucebna-pc2
  • ucebna-jazyku
  • druzina
  • trida2
  • slider_foto2
  • ucebna-pc

Vážení žáci, vážení rodiče,

naše společnost se nadále potýká s nemocí COVID-19. Řada opatření s tím související se týká i tohoto školního roku. Spolu s Vámi věříme, že pro všechny to bude co nejméně omezující a výuka bude moci probíhat ve škole s kamarády, s učiteli. Vás rodiče prosíme především o dvě věci:

  • neposílejte své děti do školy s příznaky jakéhokoli onemocnění – zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, krku nebo břicha. Takové dítě nemůže být do školy vpuštěno, případně musí být – často komplikovaně – posláno v průběhu dne zpět domů.
  • v případě, že je v rodině podezření na nákazu COVID-19, čeká se na výsledky testů a podobně, ponechte své děti pokud možno preventivně doma.

 

Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za vstřícnost.

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.

 

Ukončení testování COVID-19 od 13. 9. 2021

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.

 

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova Vimperk

Základní škola Vimperk
Smetanova 405
385 01, Vimperk

Zřizovatel: Město Vimperk

Škola je zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Městem Vimperk, se sídlem ve Vimperku, Steinbrenerova 6, PSČ 385 01, okres Prachatice.

ZŠ je zavedena u Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích pod identifikačním číslem IČO 47 259 477. Škola je v síti škol vedena pod identifikátorem 600 062 996.

Součásti školy jsou:
základní škola IZO 047 259 477
školní družina IZO 114 700 168
školní jídelna IZO 102 487 936