• slider_foto1
  • chemie
  • ucebna-pc2
  • ucebna-jazyku
  • druzina
  • trida2
  • slider_foto2
  • ucebna-pc

Informační servis

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění informuji o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna ve dnech 29. – 30. června 2020 ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických.
Děkuji za pochopení.
Ve Vimperku 22. 5.2020
Mgr. Vladan Pokorný
ředitel školy

 

26. května 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vláda rozhodla, že od 8. června 2020 se budou moci do škol vrátit žáci II. stupně ZŠ za účelem občasných vzdělávacích a socializačních aktivit. Školní docházka je do konce školního roku nepovinná a stěžejní bude i nadále vzdálená výuka. Podmínky, za kterých budou dobrovolné třídnické hodiny ve školní skupině v počtu nanejvýš 15 osob probíhat, vám budou zaslány třídními učiteli.

II. stupeň – čestné prohlášení

 

19. května 2020

Od 25. května 2020 se budou moci do školy vrátit přihlášení žáci I. stupně. Žák je před prvním vstupem do školy povinen odevzdat dohlížejícímu pedagogickému pracovníkovi aktuální čestné prohlášení:

cestne prohlaseni 25. května 2020

Bez něho nemůže být do školy puštěn. Děkujeme za spolupráci.

 

13. května 2020

Předpokládaný provoz školy od 25. května 2020.

Vzhledem k personálním možnostem školy kvůli vytváření patnáctičlenných školních skupin a zároveň zajištění pokračující vzdálené výuky žáků bude škola poskytovat pouze omezenou školní docházku. Provoz zahájí 25. května 2020 a bude každý den v týdnu od 7. 40 hodin minimálně do 12. 45 hodin pro omezený počet žáků I. stupně. Kritériem pro přijetí žáka do školní skupiny byl stanoven nižší věk.
Nárok na ošetřovné podle aktuálního návrhu vlády ze dne 13. května 2020 mají všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nenastoupí do školy z jednoho z níže vyjmenovaných důvodů:

  • ohrožení zdraví dítěte nebo jiných členů domácnosti patřících do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení)
  • provozní důvody na straně školy, např. nedostatečnou kapacitu
  • vážné důvody na straně rodičů, například nemožnost skloubit omezenou školní docházku se zaměstnáním, kdy standardní pracovní doba je osm hodin denně

Rodič alespoň jeden ze svých důvodů (viz výše) uvede na předepsaném formuláři České správy sociálního zabezpečení v rámci měsíčního výkazu čerpání ošetřovného a může ho čerpat ve výši 80% do 30. června 2020.

 

8. května 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

v níže umístěných odkazech si můžete přečíst informace o dobrovolné školní docházce pro žáky I. stupně ZŠ. Zároveň je přiloženo i potřebné čestné prohlášení.

Zákonní zástupci, kteří se rozhodnou, že jejich dítě se této dobrovolné docházky účastnit nebude, nemusí škole nic hlásit a žáci budou nadále pokračovat v distančním vzdělávání.

Informace – otevření školy pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

Čestné prohlášení

Dodatek školního řádu

 

4. května 2020

Vláda ČR rozhodla o dobrovolné účasti žáků 9. ročníku ve škole při přípravě na přijímací zkoušky. Zákonní zástupci deváťáků byli informováni o možnosti jejich účasti ve škole. Podmínky pro účast žáků ve škole byly zpracovány na základě metodického doporučení vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020 do dodatku školního řádu. O dalších organizačních záležitostech budou po přihlášení a splnění předepsaných podmínek informováni žáci i zákonní zástupci prostřednictvím třídních učitelů.

Čestné prohlášení

1. května 2020

Vláda rozhodla, že od 11. května se budou moci do škol vrátit žáci devátých tříd, a to kvůli přípravě na přijímací zkoušky. I oni se ovšem budou moci na dobrovolných konzultacích scházet nanejvýš v počtu do 15 osob. Podmínky návratu do škol v době epidemie koronaviru pro poslední ročníky základních škol budou upřesněny Ministerstvem školství v první polovině následujícího týdne. Až se tak stane, budeme o  pravidlech těchto konzultací informovat.

15. dubna 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
určitě jste zaznamenali informace o postupném otevírání škol v České republice. Rozhodujícím termínem by měl být 25. květen 2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o předběžný termín s řadou doporučení, budeme vás o přesném postupu včas prostřednictvím webových stránek školy a informačního systému Města Vimperk informovat. Děkujeme za spolupráci

 

30. března 2020

Ve středu 1. dubna 2020 v časech 9.00-10.00 a 16.00-17.00 proběhne vydání učebnic a sešitů pro žáky na další období domácí přípravy. Týká se pouze některých tříd – informaci dostanete přímo od třídních učitelů. Vydání proběhne v prostorách u hlavního vchodu za patřičných bezpečnostních opatření. Žádáme všechny příchozí o zakrytí nosu a úst rouškou, respirátorem, apod.. Děkujeme.

 

16. března 2020

Vzhledem k vyhlášení celostátní karantény platí do odvolání maximální omezení provozu školy. Škola bude pro veřejnost zcela uzavřena. Neodkladné záležitosti budou vyřizovány v pracovní dny od 8.00 hodin do 10.00 hodin – zvoňte u hlavního vchodu.

Zákonným zástupcům bude nadále vydávána od 8.00 hodin do 10.00 hodin žádost o ošetřovné; tuto žádost je možné vydat i elektronicky, je potřeba o ni zažádat e-mailem na vladan.pokorny@zsvimperk.cz, s uvedením jména žáka a třídy, do které chodí.

 

13. března 2020

Přeložení zájezdu do Anglie

Zájezd do Anglie v termínu 4. – 8. května 2020 byl přeložen na 5. – 9. října 2020.

 

12. března 2020

Po vyhlášení nouzového stavu v České republice a nových opatřeních v souvislosti s pandemií koronaviru se s účinností od 12. března 2020 14.00 hodin do odvolání uzavírá provoz tělocvičen při základní škole.

Děkujeme za pochopení

Ve Vimperku dne 12. března 2020

Mgr. Vladan Pokorný v.r.

ředitel ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice

 

Platba za školní družinu

Rodičům, kteří poplatek za ŠD hradí pololetně, bude částka odpovídající době nepřítomnosti dítěte vrácena. Konkrétní informace podáme po návratu dětí do školy.

Pavlína Tetourová

vedoucí školní družiny

 

11. března 2020

Žádáme všechny zákonné zástupce i žáky, aby průběžně sledovali webové stránky školy. V nabídce „INFORMACE K NÁKAZE KORONAVIREM“ jsou průběžně zveřejňovány „STUDIJNÍ MATERIÁLY A ÚKOLY PRO ŽÁKY„.

 

10. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví dne 10. března 2020 rozhodlo, že od středy 11. března 2020 se ruší kvůli koronaviru výuka v základních školách. Opatření platí do odvolání. Jelikož zatím není možné stanovit, jak dlouho nebude výuka ve škole probíhat, žádáme všechny zákonné zástupce i žáky, aby v nejbližších dnech sledovali webové stránky školy. Zde bude zveřejněn postup, jakým bude žákům předáváno učivo pro domácí výuku.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy se vydává v kanceláři školy. Od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Vladan Pokorný v.r.

ředitel ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova Vimperk

Základní škola Vimperk
Smetanova 405
385 01, Vimperk

Zřizovatel: Město Vimperk

Škola je zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Městem Vimperk, se sídlem ve Vimperku, Steinbrenerova 6, PSČ 385 01, okres Prachatice.

ZŠ je zavedena u Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích pod identifikačním číslem IČO 47 259 477. Škola je v síti škol vedena pod identifikátorem 600 062 996.

Součásti školy jsou:
základní škola IZO 047 259 477
školní družina IZO 114 700 168
školní jídelna IZO 102 487 936