• slider_foto1
  • chemie
  • ucebna-pc2
  • ucebna-jazyku
  • druzina
  • trida2
  • slider_foto2
  • ucebna-pc

 

INFORMAČNÍ SERVIS

3. PROSINCE 2020

Provoz tělocvičen – režimová opatření pro nájemce ke stažení  ZDE

 

27. LISTOPADU 2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ pro I. stupeň ke stažení ZDE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ pro II. stupeň ke stažení ZDE

 

25. LISTOPADU 2020

Provoz školy, školní jídelny a školní družiny od 30. listopadu 2020 ke stažení ZDE

 

13. LISTOPADU 2020

AKTUALIZOVÁNO – Fungování školy, školní jídelny a školní družiny od 18. listopadu 2020

Od 18. listopadu 2020 bude výuka v 1. a 2. ročnících probíhat ve škole. Pro tyto žáky bude zajištěn i odpolední provoz školní družiny a všem bude přihlášen oběd ve školní jídelně (to se týká žáků, kteří jsou do školní družiny a školní jídelny přihlášeni ke dni 13. října 2020, než došlo k uzavření základních škol). Pro tyto žáky se tak obnovuje povinná prezenční výuka. Detaily ohledně provozu jsou ke stažení zde:

PROVOZ

PROHLÁŠENÍ

Rodiče žáků 1. a 2. ročníků obdrží informace také mailem od třídních učitelek.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 

 

Fungování školy a školní jídelny od 2. listopadu 2020

Vláda dosud nerozhodla o podmínkách a termínech případného otevření základních škol nebo jejich částí.

Od 2. listopadu 2020 bude fungování školy pokračovat ve stejném režimu jako od 14. 10. do 23. 10. 2020. To znamená, že osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána a výuka bude probíhat distanční formou. To platí pro první i druhý stupeň.

Škola je nadále určena jako zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti vybraných zaměstnanců. Kompletní informace zde

Školní jídelna bude také fungovat ve stejném režimu jako od 14. 10. do 23. 10. 2020. Všichni žáci i zaměstnanci školy, kteří mají přihlášené obědy, si je mohou vyzvedávat v časech jako dosud. Totéž platí pro cizí strávníky.

 

27. ŘÍJNA 2020

Plánovaný návrat dětí do základních škol 2. listopadu 2020 se odkládá

Podle dnešního vyjádření ministra zdravotnictví po mimořádném jednání vlády se žáci prvních stupňů základních škol nesmí vrátit v původně slibovaném termínu 2. listopadu 2020 zpět do škol. Podrobnější informace a termíny se vláda chystá zveřejnit v pátek 30. října 2020.

 

 

16. ŘÍJNA 2020

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

13. ŘÍJNA 2020

Nezbytná péče o děti vybraných zaměstnanců v Základní škole Smetanova

Základní škola Vimperk Smetanova byla na základě krizového opatření vlády č. 1033 ze dne 12. října 2020 určena jako zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti vybraných zaměstnanců. Kompletní informace zde

 

 

13. ŘÍJNA 2020

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Dle neoficiálních informací z Česká správy sociálního zabezpečení bude formulář žádosti o ošetřovné k dispozici až příští týden a rodiče jej budou vyplňovat až po ukončení ošetřovného.

 

 

13. ŘÍJNA 2020

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ PRO VŠECHNY ŽÁKY OD 14. ŘÍJNA 2020 DO 23. ŘÍJNA 2020

Žáci mají možnost vyzvednout si dotovaný oběd do jídlonosiče v době, která odpovídá jejich rozvrhu hodin. To znamená, že pokud žák se svou třídou chodí na oběd ve čtvrtek od 10.45 do 11.05, tak i s jídlonosičem si ve čtvrtek přijde do jídelny pro oběd v tuto hodinu.

POZOR!!! Z organizačních důvodů mají všichni žáci obědy od 14. října do 23. října odhlášené a ti, kteří si je budou chtít vyzvedávat, si je musí přihlásit u vedoucí školní jídelny – vždy nejpozději předchozí den do 13.30 hod.

Vstup do jídelny bude zajištěn zadním vchodem.

Děkujeme za spolupráci

 

 

12. ŘÍJNA 2020

NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY – ZAVŘENÍ ŠKOL OD 14. ŘÍJNA 2020

Od 14. října 2020 do 23. října 2020 přechází základní školy na distanční výuku a zakazuje se osobní přítomnost žáků ve škole. Toto opatření se týká prvního i druhého stupně základních škol včetně školních družin.

V týdnu od 26. do 30. října změnilo ministerstvo školství organizaci školního roku a k původním dvěma dnům podzimních prázdnin a jednoho dne státního svátku vyhlásilo volno na další dva dny. V tomto týdnu tedy výuka probíhat nebude. Toto opatření platí pro celou školu.

Podrobnější informace zveřejníme, jakmile je budeme mít k dispozici. 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

9. ŘÍJNA 2020

ZMĚNA!!! VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ PRO ŽÁKY V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ.

Školní obědy s konzumací ve školní jídelně budou vydávány pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky. Pro žáky v distančním vzdělávání bude možné si vyzvednout dotovaný oběd do jídlonosiče v době od 13.00 do 13.30 hod. 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

8. ŘÍJNA 2020

ZMĚNY V ORGANIZACI VÝUKY NA DRUHÉM STUPNI

Milí žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k dnes vyhlášeným vládní opatřením dojde v příštích třech týdnech v organizaci výuky na druhém stupni k následujícím změnám:

– v týdnu od 12. do 16. října se budou účastnit třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. tř. prezenční výuky ve škole podle současného rozvrhu. Třídy 6. B, 7. B a 8. B budou mít v tomto týdnu distanční výuku opět podle současného rozvrhu. Distanční výuka bude probíhat s využitím prostředí Office 365.

– v týdnu od 19. do 23. října se třídy vymění – 6. A, 7. A, 8. A a 9. třída budou mít distanční výuku a 6. B, 7. B a 8. B budou mít prezenční výuku

– v týdnu od 26. do 30. října změnilo ministerstvo školství organizaci školního roku a k původním dvěma dnům podzimních prázdnin a jednoho dne státního svátku vyhlásilo volno na další dva dny. V tomto týdnu tedy výuka probíhat nebude. Toto opatření platí pro celou školu.

Školní obědy s konzumací ve školní jídelně budou vydávány pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky. Pro žáky v distančním vzdělávání bude možné si vyzvednout dotovaný oběd do jídlonosiče v době od 13.00 do 13.30 hod. Žáci, kteří si v tuto dobu budou vyzvedávat oběd budou omluveni z příslušné vyučovací hodiny.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

17. ZÁŘÍ 2020

PRAVIDLA PRO NOŠENÍ ROUŠEK PŘI VÝUCE NA DRUHÉM STUPNI

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle dnešního vyjádření ministra zdravotnictví se od zítřejšího dne – 18. září 2020 – zavádí povinnost pro všechny žáky druhého stupně nosit roušku i během výuky.

Děkujeme za spolupráci

 

 

15. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v rámci přípravy na případnou vzdálenou výuku, která je ze zákona povinná, přistoupila naše škola k následujícímu řešení:

–          pro všechny žáky školy byl po dobu jejich školní docházky zřízen účet na doméně www.office.com

–          tento účet je ve formátu jmeno.prijmeni@zak-zsvimperk.cz

–          heslo a způsob přihlašování k účtu obdržel každý žák od svého třídního učitele (u nejmladších žáků budou tyto údaje postupně předány rodičům)

–          tento účet umožňuje žákovi zdarma používat on-line verze kancelářských programů Microsoft Office, e-mail v prostředí Outlook a aplikaci Teams pro on-line výuku.

V rámci možností bude průběžně probíhat příprava žáků na případnou vzdálenou výuku – především používání aplikací Outlook a Teams.

Děkujeme za spolupráci

 

 

9. ZÁŘÍ 2020

PRAVIDLA PRO NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOL

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle dnešního mediálního vyjádření ministra školství mládeže a tělovýchovy se od zítřejšího dne – 10. září 2020 – zavádí povinnost pro všechny žáky a zaměstnance školy nosit ve společných prostorách školy (chodby, šatny, atd.) roušky. Pro všechny ostatní návštěvníky školy platí povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy.  Podrobnosti budou ještě upřesněny, ale již zítra 10. září 2020 je potřeba, aby si všichni žáci přinesli do školy roušku.

Děkujeme za spolupráci

 

1. ZÁŘÍ 2020

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VIMPERK, SMETANOVA 405, OKRES PRACHATICE VZHLEDEM KE COVID – 19“ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Podrobnější informace ohledně provozu školy a jednotlivých tříd budou žákům a jejich zákonným zástupcům průběžně sdělovány třídními učiteli

 

Vítejte na stránkách ZŠ Smetanova Vimperk

Základní škola Vimperk
Smetanova 405
385 01, Vimperk

Zřizovatel: Město Vimperk

Škola je zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Městem Vimperk, se sídlem ve Vimperku, Steinbrenerova 6, PSČ 385 01, okres Prachatice.

ZŠ je zavedena u Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích pod identifikačním číslem IČO 47 259 477. Škola je v síti škol vedena pod identifikátorem 600 062 996.

Součásti školy jsou:
základní škola IZO 047 259 477
školní družina IZO 114 700 168
školní jídelna IZO 102 487 936