9. A na Stožci

Závěr roku mají žáci z 9. A opravdu výletní. První červnový týden strávili ve Středisku environmentální výchovy na Stožci. Každý den je provázelo jiné téma – Vítejte u nás, Putování po šumavských kopcích, Život stromu, Šumava očima rysa. Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, většinu času jsme trávili v přírodě. Nemohl chybět ani tradiční výlet do Nového Údolí a výstup na Stožeckou skálu.  K tomu, že se pobyt vydařil, přispěla také Mgr. Markéta Korbelová, která svým kamarádským přístupem předávala našim žákům znalosti o šumavské přírodě.

                                                                                                                                  Mgr. Jana Doležalová