Akce čtvrté třídy v posledním týdnu školy

Ve škole se přestavuje, a tak jsme poslední tři dny výuky strávili mimo budovu školy. V úterý 18. 6. si čtvrťáci užili sportovní den v areálu Vodník. Zahráli si basebaal a osvěžili se v restauraci i rybníčku.

Ve středu ráno jsme vyrazili do knihovny, kde nám paní Buriánová připravila hezké povídání o knížkách na téma horory. Po návštěvě knihovny jsme prošli zajímavý naučný okruh Vimperkem, který připravili pracovníci Českého svazu ochránců přírody –  jmenuje se Od kořenů ke korunám. Je to naučná hledačka zaměřená na památná a zajímavá místa Vimperku. Hledačka nás pohltila a bavila, žáci všechny úkoly splnili a byli odměněni malou drobností v informačním středisku na náměstí.

Ve čtvrtek byla v plánu exkurze do JIHOSEPARU. Žáci byli velmi překvapeni z množství produkovaného odpadu lidskou společností. Zaměstnanec firmy pan Ambrož jim nejprve vysvětlil systém svozu a třídění odpadů ve Vimperku. V další části exkurze si žáci prohlédli třídící linku odpadů, lisování a uskladnění odpadů. Exkurze ve všech zanechala silný dojem a troufám si říct, že všichni čtvrťáci už budou svůj odpad doma i ve škole důsledně třídit.

Děkuji paní Buriánové a panu Ambrožovi za čas a zajímavé vyprávění, které si žáci vyslechli.

Marie Kolafová