ucitel

Zápis do prvních tříd na ZŠ Smetanova Vimperk

Letošní zápis do prvních tříd na ZŠ Smetanova probíhal obdobným způsobem jako v loňském školním roce. Výjimečný stav v České republice nastrojil budoucím prvňáčkům, jejich rodičům a zákonným zástupcům opět netradiční podmínky. Zápis probíhal korespondenčně od 1. dubna 2020 do 16. dubna 2020 nebo osobní návštěvou školy ve vypsaném termínu. Velice nás těší, že bylo do naší školy přihlášeno 49 budoucích žáků. Někteří zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky. Děti budou rozděleny do dvou prvních tříd a věříme, že se jim ve školních lavicích bude dařit.

Děkuji nejen rodičům, zákonným zástupcům a dětem, že projevili důvěru ve vzdělávání v naší škole, ale i všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na zápisu v nelehké době podíleli.

Mgr. Vladan Pokorný

Workshopy pro devátý ročník

Workshopy ve firmách mají u žáků osmých a devátých ročníků svoji nezastupitelnou roli. Velice cennou v této oblasti je spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, pobočkou Prachatice, která velké množství workshopů pro žáky organizuje. I v současné ztížené situaci se žáci naší školy určitě obohatili o nejednu zkušenost, znalost či dovednost v oblasti kariérní výchovy. Ještě v prosinci minulého roku žáci devátého ročníku při workshopu v Muzeu řemeslné výroby v Nezdicích na Šumavě napekli chleba a housky, nazdobili perníčky. Byl to poslední workshop, na který se mohli vypravit přímo „do firmy“. Nastala tak další fáze  – workshopy online. V měsíci březnu a dubnu se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili dvou online workshopů. „Podívali se“ jednak do prachatické zemědělské firmy Prima Agri Prachatice a na velikonoční workshop do floristické kavárny Na Pomezí v Nové Bystřici.  Jistě nám online podoba plně nenahradí skutečnou návštěvu ve firmě či podniku. Přesto tato setkání byla velice zajímavá, žáci se dozvěděli mnoho nového z jednotlivých oborů a měli možnost se přímo zeptat odborníků z dané oblasti na věci, které je zajímají. Myslím, že v dnešní době tyto workshopy nejsou pouze vítanou změnou při online výuce, ale ukazují i „reálné“ propojení školy se životem, s praxí, které pokračuje – i když jinak, nově – online.  

Mgr. Jana Doležalová

 

Matematická olympiáda

Navzdory tomu, že jsou školy zavřené, se i v tomto školním roce konala soutěž Matematická olympiáda. Školní kolo soutěže proběhlo z důvodu vyhlášení nouzového stavu distanční formou a úspěšně ho zvládli tři žáci z 6. A třídy Ted Charvát, Tobias Skalický a Filip Drabeš. Všichni tito zkušení počtáři postoupili do okresního kola MO, které se konalo 31. března ve škole za dodržení stanovených hygienických opatření. Kluci v soutěži dokázali získat nejen výborná umístění, ale i chvályhodné bodové ohodnocení. Tobias Skalický si „vypočítal“ 2. místo se ziskem 10 bodů a Ted Charvát vybojoval 3. místo v soutěži se ziskem 9 bodů, oba chlapci se stali úspěšnými řešiteli MO. Dobře počítal i Filip Drabeš, který obsadil neoblíbené, ale krásné 4. místo se ziskem 8 bodů. Všem třem chlapcům děkuji za jejich poctivou práci při přípravě na soutěž a reprezentaci školy v této nelehké době a blahopřeji jim k získaným umístěním.     

Marie Kolafová

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude pro školní rok 2021/2022 organizace zápisů k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis proběhne v období od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021.

JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2014 DO 31. 8. 2015.

Zvolit si můžete dva způsoby, jak vaše dítě přihlásit:

 1. Korespondenčně bez vaší osobní přítomnosti ve škole v období od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021:

– datovou schránkou s elektronickým podpisem

– emailem s elektronickým podpisem na vladan.pokorny@zsvimperk.cz

– osobně do označené schránky před školou

– poštou na adresu: Základní škola Vimperk, Smetanova 405, 385 01 Vimperk

 

 1. Osobně v pátek 9. dubna 2021 od 13.00 do 17.00 hodin v sobotu 10. dubna 2021 od 9.00 do 11.00 hodin

– osobním podáním žádosti ve škole za dodržení patřičných bezpečnostních a hygienických pravidel.

Formuláře všech potřebných dokumentů včetně vzorového vyplnění jsou připravené zde:

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky – MS WORD

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky – PDF

Vzor vyplněné žádosti o přijetí k dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost o předčasný nástup školní docházky – MS WORD

Žádost o předčasný nástup školní docházky – PDF

Vzor vyplněné žádosti o předčasný nástup školní docházky

Žádost o odklad školní docházky – MS WORD

Žádost o odklad školní docházky – PDF

Vzor žádosti o odklad školní docházky

K vyplněnému formuláři je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a kopie občanských průkazů zákonných zástupců.

Pokud nemáte možnost si formuláře sami vytisknout, můžete si je vyzvednout v kanceláři školy v dopoledních hodinách.

Vašemu dítěti bude po obdržení žádosti přiděleno identifikační číslo, které vám sdělíme e-mailem nebo telefonicky. Seznam přijatých dětí pak bude zveřejněn dle identifikačního čísla na www.zsvimperk.cz a ve vývěsce školy.

Zákonní zástupci žádající o odklad školní docházky nebo o předčasný nástup do školy musí kromě přihlášky navíc doručit potřebnou žádost a doporučení poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře (celkem čtyři dokumenty – žádost o přijetí, žádost o odklad, doporučení poradenského zařízení, doporučení ošetřujícího lékaře).

 

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Vladan Pokorný

ředitel školy

Virtuální prohlídka školy

Na níže uvedeném odkazu jsme pro vás připravili virtuální prohlídku těchto školních prostor:

 • vchod do školy
 • vstupní chodba
 • chodba 1. a 2. patro
 • počítačová učebna
 • cvičná kuchyňka
 • jídelna
 • učebna I. stupně
 • učebna II. stupně
 • učebna přírodopisu
 • učebna chemie
 • jazyková učebna
 • chodba družina
 • družina
 • dílny
 • venkovní učebna
 • tělocvična

 

ODKAZ NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ZDE

Zprávy ze školní družiny

Poslední dva měsíce letošního roku nás provázelo plno změn. Nejprve školní družina zněla smíchem dětí zdravotníků, ty vystřídali prvňáčkové s druháky a k nim nakonec přibyly další ročníky prvního stupně. Částečně se změnily i činnosti v jednotlivých odděleních. Stále si hrajeme a tvoříme. Ale protože nejsme omezováni kroužky, můžeme trávit spoustu času v přírodě a je vidět, že si to všichni náramně užívají.

Blíží se konec roku. Do toho nového přejeme všem dětem i jejich rodičům hlavně pevné zdraví. 

 

Vychovatelky školní družiny

Certifikát Podnikavá škola

     Dne 7. 10. 2020 byl Základní škole Vimperk, Smetanova 405 udělen certifikát Podnikavá škola. Splněním certifikačních kritérií ochranné známky Podnikavé školy společností Schola Empirica došlo k naplnění cílů, na kterých je naše spolupráce založena.

   Co bylo podmínkou získání certifikátu? Asi nejlépe vše vyjadřuje dopis, který nám zaslala paní ředitelka Scholy Empirica – Egle Havrdová. „Pro Vaši školu jde nejen o ocenění Vaší velmi dobré práce s žáky v oblasti rozvoje iniciativy a podnikavých dovedností, ale i závazek k naplňování hodnot, které s podnikavostí souvisejí. Hodnoty, které Podnikavá škola představuje, se dají shrnout jako podpora žáků ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Žáci, kteří se učí v duchu podnikavosti, jsou schopni nést rizika a řídit projekty se záměrem dosáhnout určitých cílů, efektivně komunikovat a vytvářet prostředí vhodné pro dobré mezilidské vztahy. V praxi jsou pak schopni aktivně se zapojovat nebo sami iniciovat aktivity na škole i mimo ni.“

 

   Oceňuji, že tento certifikát má pouze omezenou časovou platnost. Certifikát Podnikavé školy je nám udělen na tři roky. Po uplynutí této doby musíme opět prokázat, že i na dále si tento certifikát zasloužíme. Budeme se o to snažit.

Mgr. Jana Doležalová

 

Devátý ročník na workshopech

Smysluplně přiblížit žákům řemeslnou výrobu se snaží Jihočeská hospodářská komora Prachatice, která připravila pro žáky devátého ročníku v průběhu měsíce září dva workshopy. První byl do firmy NEUK Vlachovo Březí. Na počátku workshopu žáci dostali nařezaná „prkýnka“, která smontovali, vybrali si látku, nastříhali, ušili a poté čalounili.  Na závěr dopoledne měl každý žák vlastnoručně vyrobený taburet. Druhý workshop byl do prachatické sklenářské firmy GLASS. Zde práci se dřevem vystřídala práce se sklem. Po seznámení se s firmou a možnostmi práce se sklem si žáci díky své přesnosti a opatrnosti při řezání skla každý vyrobil svůj klip na obrázek.

Mgr. Jana Doležalová