ucitel

Certifikát Podnikavá škola

     Dne 7. 10. 2020 byl Základní škole Vimperk, Smetanova 405 udělen certifikát Podnikavá škola. Splněním certifikačních kritérií ochranné známky Podnikavé školy společností Schola Empirica došlo k naplnění cílů, na kterých je naše spolupráce založena.

   Co bylo podmínkou získání certifikátu? Asi nejlépe vše vyjadřuje dopis, který nám zaslala paní ředitelka Scholy Empirica – Egle Havrdová. „Pro Vaši školu jde nejen o ocenění Vaší velmi dobré práce s žáky v oblasti rozvoje iniciativy a podnikavých dovedností, ale i závazek k naplňování hodnot, které s podnikavostí souvisejí. Hodnoty, které Podnikavá škola představuje, se dají shrnout jako podpora žáků ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Žáci, kteří se učí v duchu podnikavosti, jsou schopni nést rizika a řídit projekty se záměrem dosáhnout určitých cílů, efektivně komunikovat a vytvářet prostředí vhodné pro dobré mezilidské vztahy. V praxi jsou pak schopni aktivně se zapojovat nebo sami iniciovat aktivity na škole i mimo ni.“

 

   Oceňuji, že tento certifikát má pouze omezenou časovou platnost. Certifikát Podnikavé školy je nám udělen na tři roky. Po uplynutí této doby musíme opět prokázat, že i na dále si tento certifikát zasloužíme. Budeme se o to snažit.

Mgr. Jana Doležalová

 

Devátý ročník na workshopech

Smysluplně přiblížit žákům řemeslnou výrobu se snaží Jihočeská hospodářská komora Prachatice, která připravila pro žáky devátého ročníku v průběhu měsíce září dva workshopy. První byl do firmy NEUK Vlachovo Březí. Na počátku workshopu žáci dostali nařezaná „prkýnka“, která smontovali, vybrali si látku, nastříhali, ušili a poté čalounili.  Na závěr dopoledne měl každý žák vlastnoručně vyrobený taburet. Druhý workshop byl do prachatické sklenářské firmy GLASS. Zde práci se dřevem vystřídala práce se sklem. Po seznámení se s firmou a možnostmi práce se sklem si žáci díky své přesnosti a opatrnosti při řezání skla každý vyrobil svůj klip na obrázek.

Mgr. Jana Doležalová

Beseda se spisovatelkou

1. října jsme měli možnost přivítat na půdě naší školy známou spisovatelku knih pro děti Michaelu Fišarovou. V rámci hodinové besedy se žáci ze třídy VII. A seznámili s její tvorbou. Nad knihou Nikolina cesta, za niž dostala autorka ocenění Zlatá stuha, děti diskutovaly o problematice domácího násilí, které je ústředním tématem knihy. Součástí prezentace bylo i dramatické čtení několika kapitol z knihy, které dětem předčítal herec Miroslav Reil. Jeho působivý přednes sedmáky velmi zaujal a jistě přispěl k živé debatě dětí se spisovatelkou po konci besedy.

Jsme rádi, že učebna čtenářského klubu je i díky těmto nevšedním setkáním hojně užívaná a kniha Nikolina cesta si v budoucnu i díky zájmu dětí o její přečtení najde čestné místo v naší školní knihovničce.

Mgr. Ivana Böhmová

Adaptační pobyty 6. tříd

V týdnu od 21. do 25. září 2020 proběhly adaptační pobyty 6. tříd na Churáňově. V první polovině týdne se „adaptovali“ holky a kluci z áčka. Ve středu je přijelo vystřídat béčko. Žáky čekaly tři dny plné aktivit, které měly za cíl stmelit třídní kolektiv a navodit ve třídě pohodovou atmosféru. Adaptační pobyt je součástí programu primární prevence rizikového chování. Hlavní program zajišťovaly zkušené lektorky ze společnosti Portus Prachatice, za což jim patří poděkování. Dále děkujeme paní Zádkové za příjemné zázemí chaty Churáňov, kde se již několikátým rokem pobyty konají.

 Mgr. Tomáš Gaudník, Mgr. Pavel Čtvrtník

Čteme venku o Vimperku poprvé

V tomto školním roce bude naše třída pracovat na projektu Čteme venku o Vimperku. Jak název napovídá, půjde v něm hlavně o čtení. Navštívíme různá místa ve městě, kam chodíme do školy. O každém našem setkání napíšeme článek a v závěru školního roku vydáme časopis, ve kterém budou články o všem, co jsme se dozvěděli a zažili. Ti z nás, kteří umí dobře malovat, jej doplní o ilustrace.

První setkání se uskutečnilo 23. 9. na vimperském náměstí. Překvapením pro nás bylo přivítání od paní starostky Jaroslavy Martanové a její kolegyně Martiny Křížové před starou radnicí. Obě nám popřály, aby se nám projekt líbil a objednaly si časopis. Řekly nám také něco o náměstí
a společně se s námi vyfotily.

Pak nám naše paní učitelka četla o vimperském náměstí. Zajímavé na něm je, že je vystaveno vlastně na kraji města a je v kopci, což je velmi neobvyklé. Náměstí zdobí dvě kašny. Dolní kašnu zdobí socha Panny Marie Imaculaty, horní kašnu socha sv. Floriána, který prý náměstí chrání před požárem. K jednomu takovému došlo v roce 1904, kdy shořelo 48 domů
a zahynulo 5 lidí. Našli jsme i dům, ze kterého se požár rozšířil.

Dominantou náměstí je gotický kostel a zvonice. A právě návštěva zvonice byla překvapením jak pro nás, tak pro paní učitelku. Při čtení k nám přišel pán, který nás poslouchal a pak nám řekl, že jestli chceme, tak nás na zvonici vezme. Samozřejmě jsme chtěli. Výstup na zvonici byl plný vzrušení a trošku i tajemna. Zvonice má tři zvony. Jeden je Mariahilf, který byl ulit v roce 1419, druhý zvon je Svatý Inocenc a třetí je umíráček, který zvonil, když někdo umřel.
Na všechny zvony tam dohlíží panáček Břízáček, který sedí pod střechou.

Náš neznámý průvodce zvonicí nám ukázal také hodinový strojek. Vysvětlil nám, jak se hodiny natahují a tři naše spolužačky (Sylva Sýsová, Silva Vozobulová a Alenka Nachtigalová) je s jeho pomocí natáhly. A tak hodiny odbíjely po celý den zásluhou našich spolužaček. 

Ani se nám z náměstí nechtělo zpátky do školy. Už se těšíme na další čtení o Vimperku.

Viktorie Zdeňková a Kristián Janda, žáci V. A

Orientační běh v Borových Ladech

Dne 4. září pořádala ZŠ Borová Lada závody smíšených dvojic v orientačním běhu. Této tradiční akce se zúčastnili čtyři žáci ZŠ Vimperk Smetanova. V kategorii 5. tříd se na krásném 2. místě umístila dvojice Vítězslav Štětina a Sylvie Sýsová a dvojice Filip Doule a Marie Doulová  obsadila ve stejné kategorii 7. místo.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Karel Nový

Zahájení školního roku v prvních třídách

V letošním školním roce otevírá ZŠ Smetanova dvě první třídy. Současná epidemiologická situace umožnila, aby prvňáčci usedli 1. září poprvé do školních lavic v doprovodu svých rodičů. Přivítat všechny přišli místostarosta města Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Martina Křížová vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu a ředitel školy Mgr. Vladan Pokorný. Popřáli dětem hodně úspěchů, předali jim pamětní listy a drobné dárky.

Věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší škole líbit a zažijí mnoho radosti z nabytých znalostí a dovedností.

Mgr. Michal Kolafa

Obnova basketbalového vybavení tělocvičen

I v letošním roce byla naše škola úspěšná v dotačním programu Jihočeského kraje Podpora sportu. Z tohoto programu jsme v minulých letech například provedli renovaci podlah v obou tělocvičnách.

Tentokrát jsme se zaměřili na obnovu basketbalových desek a košů. Částka 30 000,- Kč, kterou jsme získali, částečně pokryla výměnu šesti překližkových desek a košů a ještě opravu zbylých dvou desek plexisklových. Vše proběhlo v červenci a od nového školního roku tak mohou žáci naší školy i vimperská veřejnost toto nové vybavení začít využívat.

Mgr. Michal Kolafa