ucitel

Další fáze rekonstrukce v ZŠ Smetanova

V letošním roce čekala naší školu poslední fáze rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody a odpadů – tentokrát v pavilonu II. stupně. Vše začalo již v polovině června bouracími pracemi, což bylo náročné nejen pro žáky ale i pro všechny zaměstnance školy, kterým patří dík za to, jak situaci zvládli. V prázdninových měsících se začaly prostory ve škole měnit do nové podoby. Všichni žáci, zaměstnanci a ostatní návštěvníci školy se mohou těšit na moderní, zrekonstruovaná sociální zařízení. Ve všech třídách, kabinetech, kancelářích a sborovně byla vyměněna umyvadla a obklady, vzniklo nové, bezbariérové sociální zařízení a moderní zázemí pro provozní zaměstnance školy. Chodby dostaly novou výmalbu a některé učebny také novou podlahu. Veškeré práce byly stavební firmou GSI Invest dokončeny ve stanoveném termínu a bez větších komplikací, za což patří dík nejen firmě samotné, ale také zřizovateli – Městu Vimperk. Vše se tak stihne včas uklidit a připravit na blížící se začátek nového školního roku.

Mgr. Michal Kolafa

Určení ceny oběda od 1. 9. 2019

Kategorie strávníka

CELKEM

(Kč)

žáci regionálního školství ve věku
7 – 10 roků

22,-

žáci regionálního školství ve věku
11 – 14 roků

24,-

žáci regionálního školství ve věku
15 – 18 roků

26,-

cizí strávníci

61,-

Změna ceny za pronájem tělocvičen

Vážení nájemci, dovolujeme si vám tímto oznámit, že vzhledem k růstu nákladů na provoz tělocvičen naší školy zvyšujeme od 1. 8. 2019 cenu za pronájem takto:

 

– velká tělocvična                                          320,- Kč/hod.

– malá tělocvična                                           170,- Kč/hod.

 

Ve Vimperku dne 1. 7. 2019

 

Mgr. Vladan Pokorný, v. r.

ředitel školy

Diamantový certifikát Finančně gramotná škola

Když na podzim roku 2018 naše škola obdržela Zlatý certifikát Finančně gramotná škola, byli jsme na tento titul patřičně hrdí. Byli jsme teprve třetí základní škola v České republice, která tento titul získala. Nyní jsme obdrželi titul nejvyšší. Jsme první školou v České republice, která se může pyšnit Diamantovým certifikátem Finančně gramotné školy. Jaká kritéria jsme museli splnit? Cituji z pravidel: “Diamantová úroveň je určena excelentním školám v oblasti finančního vzdělávání. Takováto škola se stane tzv. „lokálním leadrem“ a sama vede další školy a učitele a předává jim své zkušenosti. Škola má propracovaný systém finančního vzdělávání a umí ho propojovat s dalšími oblastmi. Pořádá akce s tematikou financí a rozvoje podnikavosti i pro jiné školy nebo pro veřejnost apod. Žáci učí jiné žáky (z nižších ročníků / jiných škol apod.), popř. i další cílové skupiny (např. senioři). Učitelé pomáhají v rozvoji učitelů z jiných škol a budoucích učitelů.“ Máme z toho radost, ale určitě neusneme na vavřínech. Našim dalším cílem je propojit finanční gramotnost s mediální výchovou.

 Mgr. Jana Doležalová

Akce čtvrté třídy v posledním týdnu školy

Ve škole se přestavuje, a tak jsme poslední tři dny výuky strávili mimo budovu školy. V úterý 18. 6. si čtvrťáci užili sportovní den v areálu Vodník. Zahráli si basebaal a osvěžili se v restauraci i rybníčku.

Ve středu ráno jsme vyrazili do knihovny, kde nám paní Buriánová připravila hezké povídání o knížkách na téma horory. Po návštěvě knihovny jsme prošli zajímavý naučný okruh Vimperkem, který připravili pracovníci Českého svazu ochránců přírody –  jmenuje se Od kořenů ke korunám. Je to naučná hledačka zaměřená na památná a zajímavá místa Vimperku. Hledačka nás pohltila a bavila, žáci všechny úkoly splnili a byli odměněni malou drobností v informačním středisku na náměstí.

Ve čtvrtek byla v plánu exkurze do JIHOSEPARU. Žáci byli velmi překvapeni z množství produkovaného odpadu lidskou společností. Zaměstnanec firmy pan Ambrož jim nejprve vysvětlil systém svozu a třídění odpadů ve Vimperku. V další části exkurze si žáci prohlédli třídící linku odpadů, lisování a uskladnění odpadů. Exkurze ve všech zanechala silný dojem a troufám si říct, že všichni čtvrťáci už budou svůj odpad doma i ve škole důsledně třídit.

Děkuji paní Buriánové a panu Ambrožovi za čas a zajímavé vyprávění, které si žáci vyslechli.

Marie Kolafová

Školní výlet 8. A – Nová Pec

Ve dnech 17. – 18. června 2019 vyrazila třída 8. A na školní výlet. První den jsme vlakem dojeli na Soumarský Most, zde jsme nasedli do lodí a spluli krásnou Vltavu až do Nové Pece. Cestou jsme mohli obdivovat krásy Šumavy za velmi vydařeného počasí. Následovalo večerní kempování v Nové Peci.

Druhý den nás probudilo opět výborné počasí. Tentokrát jsme se vydali na celodenní výlet na kolech. Trasa z Nové Pece vedla přes Dobrou, Stožec, Nové údolí a Schwarzenberský kanál zpět do Nové Pece. Někteří zdatní jedinci ještě cestou navštívili Plešné jezero. Zhruba 65 km v sedle zvládli všichni žáci bez sebemenšího problému, za což jim patří velká pochvala. Děkuji všem žákům za skvělou disciplínu a pohodovou atmosféru. Zároveň děkuji všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na přípravě a samotném průběhu akce podíleli, a také panu Zdeňku Formánkovi za pomoc s přepravou kol.

Mgr. Tomáš Gaudník

Čtvrťáci na Stožci

Celý rok se žáci čtvrté třídy těšili na červen, kdy konečně vyrazíme do centra environmentální výchovy NP Šumava na Stožci. Pod vedením lektorky kurzů slečny Markéty Korbelové se žáci dozvěděli mnoho zajímavého tentokrát o biotopech voda a rašeliniště. Počasí nám přálo, takže o zážitky nebyla nouze. Žáci si zalovili a zaplavali v řece, zahráli si mnoho her, byla i stezka odvahy a nechyběly ani výlety po okolí. Za všechny chci poděkovat slečně lektorce a těšíme se na Stožec zase příští rok.

Marie Kolafová

Úspěchy v matematických soutěžích ve školním roce 2018/2019

Pangea

Pangea je soutěž, která je velmi náročná. Dochází zde k velice důležitému propojení čtenářské a matematické gramotnosti. Ted Charvát ze čtvrtého ročníku zde dosáhl velice cenného úspěchu. Umístil se na čtvrtém místě v kraji (pouze s jediným chybným výsledkem). Škoda jen, že se z této pozice nemohl zúčastnit finálového kola v Praze.

Pythagoriáda

Úspěšnými řešiteli školního kola bylo pět žáků. V okresním kole soutěžili pouze dva žáci, neboť ostatní měli v té době jiné školní povinnosti (účast na projektu, vítězové jiné soutěže – pobyt v Ostravě). Beneš Martin (6. ročník) se umístil na 7. místě, Matyáš Kutheil (8. ročník) na 10. místě.

Matematická olympiáda

Do okresního kola postoupilo celkem pět žáků.  Martin Beneš (šestý ročník) dosáhl nejlepšího výsledku a umístil se na druhém místě, jeho spolužák Karel Honek na místě 15. Velice krásné bylo umístění Ivy Vozobulové, která jako žákyně pátého ročníku soutěžila v kategorii žáků šestého ročníku a umístila se na 12. místě. Další postupující žáci byli z osmého ročníku. Lenka Bostlová si „vypočítala“ 11. místo, Matěj Blahník 17. místo.

Rozpočti si to

V této soutěži jsme v letošním školním roce měli jeden tým žáků z 8. A: Lukáš Sýs, Lenka Bostlová, Matěj Blahník, Matyáš Drabeš. Družstvo postoupilo do celostátního kola, které se koná 27. června v Praze.

Matematický klokan

I v této soutěži jsme měli úspěšného řešitele. Byla jím Iva Vozobulová z 5. A, která se počtem 112 bodů umístila na druhém místě v okresním kole.

Mgr. Jana Doležalová, Mgr. Marie Kolafová

Dobrodružství s technikou

Dne 13. 6. 2019 se žáci 5. A a sedmého ročníku vypravili do Českých Budějovic na Dobrodružství s technikou, které vhodným způsobem umožňuje žákům propojit výuku ve škole s „reálným“ prostředím. Žáci si jednak na některých expozicích ověřili znalosti a dovednosti, ale především také fyzikální a matematické zákonitosti, na skutečných příkladech. Některé expozice navíc představily robotické a elektronické hry, stavebnice….se kterými se žáci v běžném životě nesetkají. Zároveň je cílem firem, které zde vystavovaly, motivovat žáky k volbě technický oborů. Tato exkurze byla pro naše žáky zdarma, neboť byla hrazena z programu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I (organizátor Jihočeská hospodářská komora).

Mgr. Jana Doležalová

Návštěva vimperského gymnázia

Ve čtvrtek 6. června 2019 navštívili žáci 8. tříd naší školy vimperské gymnázium. V nové učebně, která je určena především pro výuku fyziky, měli žáci možnost vyzkoušet si zajímavé výukové metody, kterými se na zdejším gymnáziu snaží žákům výuku zpestřit. Děkujeme za pozvání.

Mgr. Tomáš Gaudník