ucitel

Deváťáci si užili konec roku

Závěr školního roku jsme si náležitě užili. Jednak jsme se vypravili na Stožec. Bohužel jsme nemohli v osmém ani v devátém ročníku zde strávit delší čas tak, jak to bylo obvyklé v ročníku šestém a sedmém. A tak jsme se „po našich stopách“ vypravili alespoň na jeden den. Společně s Markétou Korbelovou, s kterou jsme na Stožci prožili krásné chvíle, jsme se vydali do Nového Údolí. Protože jsme na Stožci rádi hledali pobytová znamení bobrů, napekla nám Markéta pro radost perníkové bobry. A předposlední školní den jsme si ještě spolu užili fotbálkem a piknikem. Bylo to moc fajn.

                                                                                                                                               žáci devátého ročníku

Slavnostní předání vysvědčení

V šesté třídě na Stožecké skále, v sedmé Na Radosti, v osmé třídě v Paříži. Tak to byla místa, kde si žáci letošního devátého ročníku předávali vysvědčení v minulých letech. Ale to závěrečné si přece jenom žádá slavnostní atmosféru. I když jsem si dlouho „pohrávala“ s myšlenkou předání vysvědčení na Boubíně, zvítězila tradice, podle které se závěrečné vysvědčení žákům naší školy předává v obřadní síni Městského úřadu Vimperk. Holky v krásných šatech, načesané a „na podpatcích“. Kluci ve slavnostním obleku. Končí se jedna etapa našeho společného života. Krásná slova paní starostky a pana ředitele, pak moje „trochu ubrečená“. Vysvědčení je rozdáno. Jedna výborná parta odchází na střední školy. S očekáváním budou v září začínat další důležitou životní etapu. A já? Zase pěkně od začátku. Žáci šestého ročníku. Kéž by byli tak výborní jako byli tito žáci!

Mgr. Jana Doležalová

Společný výlet

Poslední školní den před vysvědčením jsme se společně se žáky V. A třídy vydali na vycházkový okruh Vimperkem.

Od školy jsme přes park dorazili do centra našeho města, kde také začala naše poznávací cesta. První zastávka byla u srubových domů, kde jsme začali plnit zadané úkoly.

Po té jsme se nasvačili a vydali směrem na náměstí, kde jsme opět plnili další úkoly. Přečetli jsme si pamětní desku na rodném domě zakladatele knihtisku Steinbrenera, došli jsme ke staré radnici a další úkoly jsme plnili i během prohlídky horního náměstí. Pak jsme sešli k dolní kašně a v informačním středisku jsme ukázali vyluštěnou křížovku na základě splnění jednotlivých úkolů. Odměnou nám byl bonbon na další cestu a všichni jsme dostali záložku do knihy.

Po další krátké svačině jsme se vydali přes město směrem na dětské hřiště. Cestou jsme se zastavili na zmrzlinu a na dětském hřišti jsme si chvilku odpočinuli.

Výlet se nám líbil, úkoly byly zajímavé a všichni jsme je splnili.

 

Žáci IV. B třídy

Příprava narozeninového pohoštění

Na závěr školního roku si žáci ze třetí třídy v rámci výuky finanční gramotnosti vyzkoušeli, co je zapotřebí na přípravu slavnostního pohoštění. Žáci byli rozlosováni do skupin, ve kterých se domluvili a zapsali, co vše je potřeba koupit na přípravu chlebíčků. Po domluvě s ostatními skupinami bylo rozhodnuto a rozvrženo, co každá skupinka nakoupí na oslavu. Po skupinách se děti s nákupními košíky vydaly do obchodu, kde potřebné potraviny nakoupily. Ve školní kuchyňce si žáci následně narozeninové pohoštění připravili, ozdobili chlebíčky a narozeninová oslava mohla začít. Nechyběla ani bábovka a koblihy, které některá děvčata sama upekla a přinesla ochutnat. Po snědení posledních chutných chlebíčků a úklidu kuchyňky se děti odebraly do třídy a proběhlo vyúčtování nákupu. Zajímavé bylo pro děti zjištění, že chlebíček, který si připraví samy, je levnější, než ten samý chlebíček zakoupený v obchodě. Ukázalo se, že většina dětí chodí samostatně nakupovat a vyznají se v údajích, které jsou uvedeny na pokladním lístku. Celková částka, kterou děti utratily za nákup potravin, se spravedlivě rozpočítala mezi všechny zúčastněné děti.

Monika Stejskalová

Třeťáci na výletě

18. června se třída třeťáků vydala na výlet. Klášterecký viadukt se zdál jako výborný nápad, protože spousta dětí ani nevěděla, jakou stavbu mají nedaleko svého bydliště. Cestu k našemu cíli jsme si krátili pochodovými hrami. V půl desáté dopoledne se celá třída dopravila na cílové místo. Stihli jsme i vlak, který po kolejích po viaduktu přejel a mířil směrem na Vimperk, z čehož měly děti radost. Vzhledem k tropickému počasí jsme si ochladili nohy v řece Volyňce, nasvačili se a pokračovali zpět do školy.

Monika Stejskalová

Talenty pro firmy

V současné době stále více vystupuje do popředí nutnost kooperace škol s podniky. Ukázkou spolupráce v oblasti polytechnické výchovy je soutěž Talenty pro firmy, kterou organizuje Jihočeská hospodářská komora. Do soutěže v našem případě vstoupily tři partnerské subjekty – Rohde & Schwarz Vimperk, ZŠ Vimperk, Smetanova a Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova. Letošní ročník byl ojedinělý, jelikož celá soutěž proběhla v online prostředí. Naši školu v soutěži zastupovaly žákyně Emma Kramlová, Karolína Kurylčiková a Silvie Sýsová. Úkolem bylo vytvořit animovaný film. Ten náš představoval vzlet rakety z vimperského kosmodromu. Raketa byla vyrobena na 3D tiskárně, dopravena a odpálena „zařízením“ ze stavebnice Merkur. Vše bylo naprogramováno mikropočítačem micro:bit. Film byl prezentován před porotou. A výsledek? Páté místo z dvanácti týmů. Všichni jsme měli radost z povedené práce. Myslím, že soutěžící dívky se navíc radovaly i ze super dárků. Tak příští rok znovu?

 

Mgr. Jana Doležalová

Návštěva muzea na vimperském zámku 23. 6. 2021

Protože byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce vimperského zámku, vypravili jsme se společně se třídou IV. B na prohlídku muzea.

Expozice muzea je umístěna v jiné části zámku, než jsme byli zvyklí. Hned v úvodu jsme měli možnost vyzkoušet si práci šumavských dřevařů. Konkrétně svoz dřeva na pilu v zimním období na saních. Hodně z nás se podařilo dovézt náklad až do cíle, přestože to nebylo úplně jednoduché. V další části muzea jsme si prohlédli staré legální lovecké zbraně, ale i zbraně
a pasti pytláků. Velmi nás zaujaly ostatky sv. Inocence, patrona města Vimperk. Na starých fotografiích jsme viděli, jak Vimperk vypadal dříve. Poznali jsme i naši školu, jejíž stavba byla zahájena v roce 1968 a otevřena byla v roce 1974. Upoutaly nás také obrazy s historickou
a přírodní tematikou. Zajímavá byla i expozice bydlení našich prababiček. Nejvíce se nám líbila místnost, ve které jsme měli možnost prožít jeden den v šumavské přírodě. Zažili jsme krásné ráno, bouřku i s požárem lesa, a nakonec klidnou noc.

Cestou zpět jsme si ještě prohlédli zbytky hradeb a pokochali se výhledem na Vimperk. Sladkou tečkou za výletem byla návštěva cukrárny, kde jsme si dali zmrzlinu.

Těšíme se na další výlet po okolí Vimperku.

Žáci V. A

Projektové vyučování lidské tělo

V prvouce je závěrečným tématem probíraného učiva lidské tělo. Při skupinové práci si děti učivo zopakovaly a vytvořily jednotlivé soustavy lidského těla.

Cílem tohoto výtvarného projektu byl prožitek ze společné práce a uplatnění kreativity každého žáka. Drobné faktické chyby byly v rámci výuky vysvětleny a našim výtvarníkům je určitě odpustíte. Všichni pracovali s velkým nadšením a vytvořili krásné plakáty. 

Denisa Hojdekrová

Třeťáci slaví

V závěru tohoto školního roku měli třeťáci ve třídě narozeninovou oslavu. V rámci výuky finanční gramotnosti si děti vyzkoušely, co všechno obnáší připravit si slavnostní pohoštění. Žáci pracovali ve skupinkách. Zvládli si sami udělat rozvahu nákupu a nakoupit si potřebné potraviny. Ve školní kuchyňce si „uvařili“ a nazdobili chlebíčky. A jako na správné narozeninové oslavě bylo veselo a nechybělo ani překvapení, dort od paní Bledé, který všem dětem moc chutnal a za který děkujeme. Po hodování a úklidu kuchyňky se žáci pustili do počítání. Ukázali, že se vyznají v údajích na pokladním lístku, zaokrouhlili si ceny zboží, rozpočítali si cenu jednoho chlebíčku a provedli vyúčtování.                                                                                                      

Marie Kolafová

Skills Builder – pilotní projekt naší školy

Dnešní doba přináší stále nové výzvy při výchově a vzdělávání žáků. Když jsem se před dvěma lety při studijním pobytu, který pořádala Schola Empirica Praha, podívala do škol v Londýně, tak zde mým hlavním cíle bylo seznámit se s výukou finanční gramotnosti a podnikavosti na anglických školách. To jsou oblasti, ve kterých má naše škola bohaté zkušenosti, a tak jsem zde „hledala“ nové podněty k tomu, abychom mohli výuku finanční gramotnosti a podnikavosti stále posouvat dopředu. Díky Schole Empirice jsem se zde také seznámila s metodou Skills Builder. Tato metoda cílí na rozvoj měkkých dovedností, které jsou přesně definované: schopnost naslouchat, prezentační dovednosti, schopnost řešit problémy, kreativní myšlení, pozitivní nastavení, cílevědomost, vůdčí schopnosti a týmová práce. Vzhledem k tomu, že cítíme nutnost u žáků rozvíjet právě tyto kompetence, rozhodli jsme se požádat londýnskou agenturu o pilotování této metodiky na naší škole. A tak se stáváme první školou v České republice, která bude pilotovat metodiku Skills Builder včetně sebehodnocení žáků (které je zde také velmi kvalitně zpracováno). Metodika bude využívána napříč předměty u žáků šestého ročníku a v první a třetí třídě. Rodičům bude metodika a práce s ní podrobněji představena, aby i oni sdíleli se svými dětmi radost, že tuto metodiku budeme využívat u žáků naší školy.

Ve Vimperku 24. 6. 2021

Mgr. Jana Doležalová

https://www.skillsbuilder.org/