ucitel

Orientační běh v Borových Ladech

Dne 4. září pořádala ZŠ Borová Lada závody smíšených dvojic v orientačním běhu. Této tradiční akce se zúčastnili čtyři žáci ZŠ Vimperk Smetanova. V kategorii 5. tříd se na krásném 2. místě umístila dvojice Vítězslav Štětina a Sylvie Sýsová a dvojice Filip Doule a Marie Doulová  obsadila ve stejné kategorii 7. místo.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Karel Nový

Zahájení školního roku v prvních třídách

V letošním školním roce otevírá ZŠ Smetanova dvě první třídy. Současná epidemiologická situace umožnila, aby prvňáčci usedli 1. září poprvé do školních lavic v doprovodu svých rodičů. Přivítat všechny přišli místostarosta města Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Martina Křížová vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu a ředitel školy Mgr. Vladan Pokorný. Popřáli dětem hodně úspěchů, předali jim pamětní listy a drobné dárky.

Věříme, že se všem prvňáčkům bude v naší škole líbit a zažijí mnoho radosti z nabytých znalostí a dovedností.

Mgr. Michal Kolafa

Obnova basketbalového vybavení tělocvičen

I v letošním roce byla naše škola úspěšná v dotačním programu Jihočeského kraje Podpora sportu. Z tohoto programu jsme v minulých letech například provedli renovaci podlah v obou tělocvičnách.

Tentokrát jsme se zaměřili na obnovu basketbalových desek a košů. Částka 30 000,- Kč, kterou jsme získali, částečně pokryla výměnu šesti překližkových desek a košů a ještě opravu zbylých dvou desek plexisklových. Vše proběhlo v červenci a od nového školního roku tak mohou žáci naší školy i vimperská veřejnost toto nové vybavení začít využívat.

Mgr. Michal Kolafa

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd

Poslední školní den si žáci devátých tříd ZŠ Smetanova tradičně přišli pro svá závěrečná vysvědčení do slavnostních prostor obřadní síně městské radnice ve Vimperku. Za přítomnosti starostky města paní Ing. Jaroslavy Martanové a ředitele školy pana Mgr. Vladana Pokorného obdrželi žáci z rukou třídních učitelů vysvědčení a pamětní listy školy.

Za třídu 9. A předal vysvědčení Mgr. Tomáš Gaudník společně s asistentkou pedagoga Hankou Veselou.

Za třídu 9. B předaly vysvědčení dvě paní učitelky, současná třídní učitelka Mgr. Dana Holočiová a bývalá třídní učitelka, toho času na mateřské dovolené, Mgr. Lucie Pokorná.

Mgr. Dana Holočiová, Mgr. Tomáš Gaudník

Venkovní přírodovědná učebna – sblížení výuky s přírodou

Výuka venku, v přímém kontaktu s přírodou a se světem, přináší dětem mnoho výhod. Učení venku je názornější, zábavnější, zlepšují se vzdělávací výsledky, roste motivace dětí k učení, posiluje se jejich zdraví. My jsme prostředí pro takovouto výuku chtěli vytvořit i v naší škole. Nabízel se k tomu prostor za pavilonem I. stupně. Část pozemku je již léta využívána zejména při hodinách pěstitelských prací. Jsou zde školní výukové záhony, kompost a ovocný sad.

Když se objevila možnost využít dotačního fondu IROP, neváhali jsme a pustili se do realizace naší vize. Poděkování patří našemu zřizovateli Městu Vimperk, které nám pomohlo s realizací projektu a jeho financováním. Chtěli bychom rovněž poděkovat všem firmám, které se na realizaci podílely (projektová dokumentace – pan Ing. Pavel Vyskočil, stavební práce – firma Matoušek, tesařské, klempířské a pokrývačské práce – firma Střechy Kukačka &Benda, zahradnické práce – firma Okrasné zahradnictví Novotná, vybavení učebny – firma Truhlářství, Dřevostyl plus s.r.o. Časta, příprava projektu – Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., pan Štěpánek). V neposlední řadě je třeba poděkovat paní uč. Lucii Pokorné, která byla u zrodu myšlenky projektu a podílela se na jeho přípravě..

Venkovní učebna je součástí výukové zahrady, která neslouží pouze jako okrasný prvek. Jsou zde zastoupeny rozmanité druhy rostlin, díky kterým by se výuka nejen přírodních věd měla stát názornější a zajímavější. Žáci mohou např. porovnat různé druhy listnatých i jehličnatých stromů, zkoumat životní cyklus kapradin, naučit se rozeznávat bylinky a následně je využít při vaření ve školní cvičné kuchyňce. K obdivu i výuce zde poroste i množství kvetoucích rostlin. V krásném prostoru plném zeleně žáci objeví od půdních bezobratlých, přes zástupce hmyzí říše, po drobné obratlovce či ptáky. Výskyt různých druhů živočichů je zde podpořen i vybudovanou skalkou, kde za krásných slunečných dnů, doufejme, nebude problém pozorovat vyhřívající se ještěrky. Jaké další živé organismy se nastěhují do jednotlivých částí zahrady nebo hmyzího hotelu, se necháme překvapit. Koutek s vystavenými přírodninami též poslouží mnoha živočichům jako úkryt. A šikovní kluci ve školních dílnách jistě vyrobí krásná krmítka a ptačí budky, abychom druhové diverzitě v naší nové zahradě šli naproti.

Přínos venkovní učebny není jen estetický a naučný, ale také ekologický. Díky zachytávání dešťové vody se konečně školní zahrada stane více soběstačnou a žáci nebudou muset plýtvat pitnou vodou na zalévání pěstovaného ovoce a zeleniny.

Přesto, že by si někdo mohl myslet, že výuková zahrada slouží pouze ke studiu přírodopisu, není tomu tak. Ano, primárně bude využívána k výuce přírodovědných předmětů na I. i II. stupni základní školy. Naším cílem však bylo vytvořit víceúčelové prostředí. Špalky na sezení, které je možné rozmístit v prostoru zahrady, jistě nebudou využívány pouze mladými přírodovědci. V rámci hodin výtvarné výchovy bude určitě zajímavé posadit se ven a kreslit květiny jinak, než jen ve váze na učitelském stole. Zachytit krásný kousek živé přírody přímo venku a přitom neopustit areál školy. A co takové čtení našich menších školáků, musí probíhat pouze v prostorách školní třídy? Za hezkého počasí děti jistě ocení možnost sednout si s knížkou na čerstvý vzduch do hezkého prostředí. A to jistě nejsou všechny aktivity, které naši vyučující pro žáky připraví.

Nová část školní zahrady určitě najde mnohá využití jak pro výuku, tak zájmovou činnost. Se zastřešenou pergolou vybavenou stoly, lavicemi i velkou tabulí může dobře posloužit k vyučování téměř všech předmětů i zájmové činnosti školní družiny a návštěvníkům DDM sídlícímu v naší škole. Stane se tak další multifunkční a první učebnou pod širým nebem. Věřme, že se o ni budou žáci pod vedením svých pedagogů dobře starat a rádi využívat všechny její možnosti a velmi příjemné prostředí.

Mgr. Vladan Pokorný

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Strom absolventů 2020

V pondělí 1. června, symbolicky na „Den dětí“, vysadili žáci devátých tříd naší školy svůj strom absolventů. Samotnému sázení předcházelo vyhloubení jámy, o které se postarali vybraní žáci pár dní před akcí. Po příchodu na místo nás přivítala starostka města Vimperk paní Ing. Jaroslava Martanová, ředitel naší školy pan Mgr. Vladan Pokorný a vedoucí odboru životního prostředí pan Ing. Josef Kotál. Všichni nás potěšili milými slovy. Těšíme se, až se v budoucnu pod naším stromem opět setkáme.

Mgr. Dana Holočiová, Mgr. Tomáš Gaudník

Příprava na sázení stromu absolventů 2020

V pátek 29. května žáci 9. tříd ZŠ Smetanova Vimperk vyhloubili jámu na zasazení stromu absolventů. Hloubení probíhalo pod dohledem třídních učitelů za zvýšených hygienických pravidel pouze s vybranými žáky z každé třídy.

Mgr. Dana Holočiová, Mgr. Tomáš Gaudník

Rekonstrukce v době koronavirové

V přízemních prostorech ZŠ Vimperk, Smetanova proběhlo v době mimořádného uzavření několik úprav pro zlepšení funkčnosti i estetického vzhledu školy. Došlo k rekonstrukci systému vytápění pavilónů školy z prostředků zřizovatele. Byly vyměněny staré rozvody a instalován nový výměník a zařízení pro ohřev vody, čímž se zefektivní využívání tepla a teplé vody v budově. Současně byly upraveny prostory u šaten I. stupně drobnými stavebními úpravami a novou výmalbou s originálními dekoracemi paní učitelky Kateřiny Zlochové. Žáci se tak po návratu do školy mohou těšit na nové vstupní prostory. Fotografie napoví.


Mgr. Vladan Pokorný

Venkovní přírodovědná učebna dokončena

Konec měsíce května 2020 byl termínem pro dokončení venkovní přírodovědné učebny v ZŠ Vimperk, Smetanova. Učebna byla financována z dotačních prostředků IROP, prostředků zřizovatele a investičního fondu školy. Projekt se podařilo dokončit ve stanoveném termínu. Učebna bude sloužit nejen k výuce přírodovědných předmětů ve škole, bude k dispozici i zájmovému vzdělávání jak ve školní družině, tak ve škole sídlícímu DDM. Pro žáky školy by měla představovat další možnost zážitkového vzdělávání. Všichni se na její plné využití těšíme.

Mgr. Vladan Pokorný

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Dobrovolná školní docházka na ZŠ Smetanova ve Vimperku

Od 25. května 2020 se opět otevřely brány ZŠ Vimperk ve Smetanově ulici pro přihlášené žáky školy. Povinná školní docházka je do konce školního roku 2019/2020 zrušena, účast žáků ve škole je dobrovolná. Činnosti žáků v domácím prostředí nadále probíhají již zaběhlou formou distančního vzdělávání, kde se žákům věnují jejich stálí vyučující. Vytvořené školní skupiny pracují ve školním prostředí s paní učitelkami na stejných úkolech. Někteří žáci pokračují i v odpolední činnosti, která je zaměřena více na zájmové vzdělávání. Otevření školy proběhlo dle připraveného harmonogramu bez větších problémů. Věříme, že přes všechna bezpečnostní a hygienická opatření bude škola pro přihlášené žáky přívětivým  prostředím. V dopoledním i odpoledním vzdělávacím bloku pracují dvě skupiny žáků.

Mgr. Vladan Pokorný