ucitel

Listopad ve školní družině

Krásně zbarvená příroda a zlatavé listí byly kulisou nejen při našich oblíbených venkovních aktivitách uplynulého měsíce, ale odrážely se i v naší tvorbě. S příchodem první adventní neděle a prvního sněhu jsme se naladili na nejkrásnější období v roce, na které se všichni moc těšíme.

 

Vychovatelky ŠD

Halloween ve školní družině

I letos jsme navázali na oblíbené hodiny anglického jazyka v jednotlivých třídách, které se poslední říjnový týden nesou v halloweenském duchu. Připravili jsme pro děti zábavné soutěžní odpoledne. A protože nám k tomu svítilo sluníčko, strávili jsme ho venku. Všechny děti se zapojily do soutěží s velkým nasazením, které bylo po právu odměněno sladkými odměnami.

 

Vychovatelky ŠD

Říjen ve školní družině

Říjen ve školní družině

Uplynulý měsíc jsme si opravdu užili. Poslední podzimní hřejivé paprsky nechaly děti dosyta si užít krásně zbarvenou přírodu a chladné sychravé dny jsme využili ke hrám a oblíbenému tvoření. Typické podzimní náměty oživil blížící se Halloween plný duchů, dýní, netopýrů, pavouků a lucerniček. A to nás bavilo 

 

Vychovatelky ŠD

III.A v knihovně

Těsně před podzimními prázdninami jsme s dětmi navštívili knihovnu ve Vimperku. Pro všechny z nás to byla první návštěva dětského oddělení v nových prostorech a pro většinu první návštěva knihovny vůbec.

Vedoucí knihovny paní Buryánová dětem vysvětlila, k čemu vlastně knihovna slouží, protože knihovna není jen o půjčování knížek. Děti se dozvěděly, že si do knihovny mohou přijít nejen číst, ale zahrát si třeba s kamarády stolní hry, zapojit se do různých soutěží pořádaných knihovnou nebo zde strávit noc v rámci akce Noc s Andersenem.

Všechny děti si domů odnesly přihlášku do knihovny. Doufejme, že rozšíří řady dětských čtenářů.

Lucie Jiroušková

Výuka finanční gramotnosti v 6. A

Proč se Lukáš Sýs, náš bývalý žák a v současné době student druhého ročníku gymnázia ve Vimperku, objevil v roli učitele v naší škole? Pozvali jsme si Lukáše na výuku finanční gramotnosti do 6. A, jelikož se právě začínají „rozjíždět“ další ročníky soutěží ve finanční gramotnosti. Cílů bylo hned několik. Především to byla výuka finanční gramotnosti, dále pak předání vlastních zkušeností s prezentováním finanční gramotnosti na jiných školách. Návštěva byla pro žáky také motivací do soutěží týkajících se finanční gramotnosti, neboť Lukášovo jméno se vždy objevovalo na předních příčkách v celostátních kolech soutěží s tematikou peněz. Uvidíme, jak silně Lukášova motivační návštěva na žáky zapůsobila. Již 1. listopadu vstupujeme do prvního kola soutěže Rozpočti si to!

Jana Doležalová

6.A na tvůrčí dílně ve Stavovském divadle v Praze

Tak jsme si ráno přivstali. No, ono vyjíždět z Vimperka v 5.40 není žádná slast. Jenom super akce může třídu donutit ráno vstát. A ta naše opravdu super byla. Jeli jsme totiž do Prahy do Stavovského divadla na tvůrčí dílnu Divadlo? Divadlo!. Nejprve se žáci zážitkovou formou seznámili s prostory divadla – od sklepa až po půdu. Samozřejmě, že posezení v přízemí a pohled na krásu kolem všechny nadchnul, ale překvapivě byli žáci nadšeni i zákulisím (neboť se podívali, jaké prostory jsou pod jevištěm). Poté následovala tvůrčí dílna, kde žáci objevovali  divadelní profese a pak si také jednotlivé divadelní pozice vyzkoušeli. Celé dopoledne bylo zážitkové, proto byl často vidět na tvářích žáků úsměv (i když někdy to byla nejdříve obava, jestli všechno zvládnou). Odpoledne již patřilo procházce po Praze a také nezbytnému „shoppingu“. Vzhledem k tomu, že se akce velmi vydařila, vypravíme se do Prahy znovu. Tentokráte to bude na předpremiéru hry Kráska a zvíře v Národním divadle. Tak to si tedy také přivstaneme!

                                                                                                                                        Mgr. Jana Doležalová

Dopravní výchova žáků IV. tříd a exkurze v Husinci

V pátek 15. 10. 2021 se žáci IV. A a IV. B třídy vypravili za poznáním do Prachatic a Husince.

V prachatickém DDM absolvovali čtvrťáci výuku dopravní výchovy. Žáci se učili poznat a pochopit dopravní značky, zkontrolovat vybavení jízdního kola před jízdou a řešit různé jednoduché situace v silničním provozu. Na jaře bude navazovat praktická část výuky – jízda po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu a ověření znalostí žáků. Výuka je zakončena prověřením teoretických i praktických znalostí žáků a získáním Průkazu cyklisty, se kterým se desetiletí mohou vydat do silničního provozu.

Další část exkurze byla věnována osobě mistra Jana Husa. V Husinci jsme si prošli část naučné stezky a děti velmi zaujala prohlídka rodného domu mistra Jana Husa, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí z jeho života. Na závěr prohlídky splnily děti znalostní kvíz, získaly certifikát a nakoupily si i suvenýry.

Přejeme všem čtvrťákům jízdy bez nehod a obezřetnost na silnici!

 Marie Kolafová a Monika Stejskalová

Stožec – Lesní dílna

V úterý 19. října se páté ročníky vypravily na Stožec. Na programu bylo seznámení s novou učebnou Lesní dílna. Pomocí ručních vrtáků si zde děti vyrobily přívěsek z přírodních materiálů, který si s nadšením odnesly domů. Další část programu probíhala v areálu lesních her, kde děti čekaly hry a soutěže s přírodovědnou tématikou. Budeme se těšit na červen, kdy plánujeme na Stožci strávit s pátými ročníky tři dny a Lesní dílnu jistě opět velmi rádi navštívíme. Děkujeme zaměstnancům NPŠ za přístup k dětem a pestrý program.

 

Učitelky V. A a V. B

Veronika Mrázová

Jitka Šradějová

Dějepisný výukový program 7. B v Jihočeském muzeu 7. října 2021

Bylo skvělé, když nám pan učitel Čtvrtník oznámil, že pojedeme do Jihočeského muzea. Ale to, co jsme zažili tam, bylo ještě lepší.

Ráno jsem byl na nádraží dřív, ale to ničemu nevadilo. Sešli jsme se v 7.40  na vybraném místě. Bylo výborné, když přišel Dalibor se zmrzlinou v puse. Ranní teplota byla totiž jen kolem 10 stupňů. Když přijel autobus, nasadili jsme si respirátory a nasedli jsme. Během cesty museli někteří stát, ale to nevadilo. Já jsem si buď nasadil sluchátka, nebo jsem se bavil s kamarády.

Po příjezdu do Českých Budějovic nastalo pro mě i pro ostatní zajímavé zjištění, že na střeše obchodního centra Mercury je autobusové nádraží.

Cestou městem se nic nestalo. Na schodech před muzeem jsme se „slavnostně“ vyfotili. Uvnitř jsme žasli, jak je to tam moderní. Všichni už hladověli, a tak pan učitel požádal pana lektora, jestli se můžeme před programem ještě nasvačit.

Výukový program byl o Čechách v době knížecí. Pan lektor nás během výkladu oblékal do oblečení z té doby. Já jsem byl třeba opat, Lea velmož, Anička jeho žena, Lucka rytíř a Kuba rolník. Zároveň jsme si mohli prohlédnout a osahat nejrůznější dobové předměty, např. nádobí, šperky, mince, zbraně a spoustu dalších.

Po zajímavém vypravování a ukázkách jsme dostali pracovní listy. Pan lektor s námi pak vše procházel a říkal nám další zajímavosti. Program se nakonec protáhl z jedné na dvě hodiny. Nestihli jsme Černou věž, ale to nám vůbec nevadilo. Cesta domů uběhla rychle.

Muzeum hodnotím 9 z 10, protože mi ta doba, co jsme probírali, úplně neseděla. Hodně se mi líbily jednotlivé rekvizity, nejvíce kopie středověkého meče. To je vše z našeho výletu:-).

Matěj Bělík, 7. B

Burza škol 2021

Dne 5. 10. se v MěKS konala Burza středních škol a odborných učilišť Jihočeského kraje. Žáci 8. a 9. tříd naší školy získali informace o možnostech dalšího studia a následném uplatnění na trhu práce. Děti se setkaly i se svými bývalými spolužáky z vyšších ročníků, kteří se na prezentacích některých středních škol podíleli.

Ivana Böhmová