ucitel

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude pro školní rok 2020/2021 organizace zápisů k povinné školní docházce probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto:

Zápis proběhne v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2013 DO 31. 8. 2014.

 

– zvolit si můžete dva způsoby, jak vaše dítě přihlásit:

 1. Korespondenčně bez vaší osobní přítomnosti ve škole v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020:

– datovou schránkou

– emailem s elektronickým podpisem na vladan.pokorny@zsvimperk.cz

– osobně do označené schránky před školou

– poštou na adresu: Základní škola Vimperk, Smetanova 405, 385 01 Vimperk

 

 1. Osobně v pátek 17. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin

– osobním podáním žádosti ve škole za dodržení patřičných bezpečnostních a hygienických pravidel.

 

Formuláře všech potřebných dokumentů včetně vzorového vyplnění jsou připravené zde:

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

Vzor vyplněné žádosti o přijetí k dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost o předčasný nástup školní docházky

Vzor vyplněné žádosti o předčasný nástup školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Vzor žádosti o odklad školní docházky

Pokud nemáte možnost si formuláře sami vytisknout, můžete si je vyzvednout ve škole v úterý 31. března 2020 a v úterý 7. dubna 2020 vždy v 9.00-10.00 hodin a v 16.00-17.00 hodin.

Vašemu dítěti bude po obdržení žádosti přiděleno identifikační číslo, které vám sdělíme e-mailem nebo telefonicky. Seznam přijatých dětí pak bude zveřejněn dle identifikačního čísla na www.zsvimperk.cz a ve vývěsce školy.

Zákonní zástupci žádající o odklad školní docházky nebo o předčasný nástup do školy musí kromě přihlášky navíc doručit potřebnou žádost a doporučení poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

 

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Vladan Pokorný

ředitel školy

 

Lyžařský výcvik I. stupně

ZŠ Vimperk, Smetanova letos zorganizovala dvoudenní lyžařský výcvik pro žáky I. stupně. Výcvik byl určen pro žáky 4. třídy a zúčastnilo se jej 22 žáků.

První den proběhl na Churáňově, kde se podařilo najít slušné podmínky pro výuku běžeckého lyžování. Žáci se tak učili, jak se zachází s lyžařským materiálem a dále si podle úrovně lyžařských dovedností procvičovali základy jako např. obraty na místě, výstupy, sjíždění, brždění, odšlapování a další základní lyžařské dovednosti.  Na závěr proběhl štafetový závod, do kterého se zapojili i učitelé – instruktoři.

Druhý den výcviku proběhl stejně jako v roce minulém v lyžařském areálu Ski Kvilda. Tři výkonnostní skupiny žáků tentokrát rozvíjely své schopnosti ve sjezdovém lyžování.

 

Mgr. Karel Nový – vedoucí lyžařského výcviku

Cesta skřítků

V uplynulých čtyřech týdnech vykonávala v naší školní družině praxi moc šikovná studentka pedagogické školy Lucka. S dětmi se rozloučila poutavým příběhem o skřítkovi, který se ztratil a jen ony ho mohly najít. Musely ale celý týden překonávat různé nástrahy a po splnění úkolů postupně odkrývaly v mapě další úseky cesty ke ztracenému skřítkovi. V pátek se dětem podařilo dojít do cíle. Nalezený skřítek přišel za nimi do družiny a společně si užili hezké odpoledne.

Děti si Lucku moc oblíbily a jen těžko se s ní loučily. Za svoje snažení si od ní odnášely sladkou odměnu, ale ani ony na ní nezapomněly a na památku jí vyrobily dáreček s osobním přáním. I my, vychovatelky, přejeme Lucce, aby se jí dařilo ve škole i osobním životě a těšíme se, že se za námi někdy přijde podívat.

 

Vychovatelky ŠD

Dárečky k MDŽ

Během měsíců února a března si žáci III. a IV. oddělení školní družiny zahráli na švadlenky. Díky spolupráci žákyň osmých a devátých tříd společně s paní učitelkou Doležalovou a paní Věrou Vávrovou si naši žáci mohli vytvořit krásná srdíčka, aby tím mohli potěšit své maminky. Všem patří veliký dík a moc se budeme těšit na další spolupráci.

 

vychovatelky ŠD

SOUTĚŽ V RECITACI

V úterý 3.3.2020 se na naší škole konala soutěž v recitaci. Zúčastnilo se 45 žáků z 1. – 5. ročníku. Žáci zarecitovali své básně, jak nejlépe uměli a některé z nich přišli podpořit i jejich spolužáci. Všichni si za svůj přednes a za účast v soutěži zaslouží velkou pochvalu.

Výsledky:

1. ročník:

 1. Ladislav Aleš
 2. Aneta Hubáčková
 3. Adéla Hášová

  2.- 3. ročník:

 1. Tereza Jedličková
 2. Barbora Drabešová
 3. Anna Horová, Matouš Mařík

4. ročník:

 1. Viktorie Zdeňková
 2. Karla Mirvaldová
 3. Marie Doulová

Mgr. Dagmar Bílá

Matematicko-fyzikální soutěž RSG

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se naše škola zúčastnila matematicko-fyzikální soutěže RSG, kterou již několik let pořádají ROHDE SCHWARZ a Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk. Školu reprezentovali výherci školního kola, ve složení Matěj Blahník, David Květoň a Martin Káňa. Přestože se nám nepodařilo obhájit prvenství z loňského roku, kluci bojovali statečně až do konce a získali krásné čtvrté místo, za což jim patří můj dík!

 

Mgr. Dagmar Novotná

 

Turnaj v bowlingu

V pátek 28. února proběhl ve školní družině již tradiční turnaj v bowlingu. V jednotlivých kategoriích podle ročníků se zapojily všechny děti. Ti nejlepší si odnesly medaili a sladkou odměnu. Absolutní vítězkou se s nejvyšším počtem bodů stala Janička Levanská. Blahopřejeme!

P. Tetourová, O. Myslíková

Úspěchy „páťáků“ v matematických soutěží

Okresní kolo Matematické olympiády

Ve středu 29. ledna proběhlo v Prachaticích okresní kolo Matematické olympiády pro 5. ročník. V rámci matematického kroužku i hodin matematiky se žáci seznamovali s úlohami MO z předešlých ročníků a připravovali se celé první pololetí na soutěž. Školní kolo MO vyřešilo 10 žáků z obou pátých tříd a do okresního kola postoupilo pět nejúspěšnějších řešitelů – Veronika Beyvlová (5. B), Filip Drabeš (5. A), Ted Charvát (5. A), Tobias Skalický (5. A) a Adéla Voldřichová (5. A). Naši soutěžící na okresním kole soutěže podali vynikající výkon a v Prachaticích se neztratili.

Ted Charvát (5. A) získal 17 bodů (z max. 18) a umístil se na druhém místě v okresní soutěži, Tobias Skalický (5. A) získal 16 bodů a obsadil krásné třetí místo, Filip Drabeš (5. A) obsadil pěkné 10. místo a Adéla Voldřichová skončila na 13. místě.

 

Školní kolo Pythagoriády – 5. ročník

V posledním lednovém týdnu proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Do soutěže se přihlásilo 19 žáků ze čtvrtých a pátých tříd, během hodiny řešili 15 logických úloh, kde za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšní řešitelé školního kola museli dosáhnout hranice 10 a více bodů, aby mohli postoupit do okresního kola, které se koná v březnu. To se podařilo Tedu Charvátovi (5. A) – získal 11 bodů, Tobiasi Skalickému (5. A) a Davidu Vinšovi (5. A) – získali 10 bodů.

Všem soutěžícím blahopřeji, děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji samé dobré nápady do dalších kol a soutěží.                                                                     

Mgr. Marie Kolafová

Okresní kolo v basketbalu

Ve středu 26. 2. se v tělocvičně ZŠ Smetanova Vimperk konalo okresní kolo turnaje v basketbalu pro kategorii IV. Čtyři nejlepší týmy dívek i chlapců z kol okrskových bojovaly o postup do kola krajského. V kategorii dívek se z vítězství a postupu radovala děvčata ze ZŠ Volary, 2. místo obsadilo družstvo ZŠ Vlachovo Březí, třetí byla děvčata ze ZŠ Národní Prachatice, 4. místo obsadila ZŠ TGM Vimperk.

V kategorii chlapců zvítězil tým ze ZŠ Vlachovo Březí, na 2. místě skončila pořádající ZŠ Smetanova Vimperk, 3. místo obsadila ZŠ Volary a na 4. místě skončili chlapci ze ZŠ Zlatá Stezka Prachatice.

 

 Karel Nový