ucitel

Za odměnu do Techmanie

Třída V. A v pátek 12. 4. navštívila Techmanii v Plzni. Výlet pro celou třídu do plzeňského science centra vyhrála děvčata z V. A (Aneta Fričová, Anna Štefflová a Iva Vozobulová) v krajském kole soutěže Talenty pro firmy v listopadu tohoto školního roku. Již samotná výhra dívek byla pro všechny překvapením a udělala nám velkou radost, jelikož náš tým z Vimperka byl v soutěži úplným nováčkem. Díky výhře v krajském kole se dívky probojovaly do republikového kola, které proběhne nyní v dubnu, opět za podpory firmy Rohde&Schwarz a SŠ Vimperk.

V Techmanii byl pro celou třídu připraven interaktivní program s názvem Lidské tělo, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavého a na vlastní oči, uši, ruce i nohy si vyzkoušeli, jak nezbytné jsou pro člověka lidské smysly. Po vynikajícím obědě měly děti čas si samy areál projít a jednotlivá stanoviště a exponáty si vyzkoušet, pohrát si s nimi a užít si je.

Anetko, Aničko, Ivčo, moc vám děkujeme a přejeme vám s celou třídou hodně štěstí v republikovém kole soutěže Talenty pro firmy.

Děkujeme také Jihočeské hospodářské komoře za zprostředkování této akce a pracovníkům Techmanie, kteří se nám věnovali.

Mgr. Ivana Böhmová

Velikonoční závody

V úterý 16.4.2019 pořádala naše školní družina tradiční velikonoční závody“ O zlatý mazanec“. Děti byly rozděleny do čtyř týmů, všichni předvedly skvělé výkony a svedly napínavý boj o prvenství. Po urputném boji na všechny čekala vypečená odměna.

Realizační tým: Drabešová, Veselá

Velikonoční pečení

V pondělí 15.4.2019 se děti ze III. a IV. oddělení školní družiny zúčastnily v DDM Vimperk velikonočního pečení. Vyzkoušeli jsme si roli cukrářů a upekli si cukroví. Pro všechny to bylo velice zábavné odpoledne. Také bychom rádi poděkovali DDM za půjčení kuchyňky a za pomoc s pečením.

Cukrové vychovatelky : Drabešová, Veselá

Hokejbal proti drogám – 4. a 5. třídy

15. dubna se v Prachaticích konal turnaj s názvem „Hokejbal proti drogám“. Družstvo 4. a 5. tříd hrálo ve složení: Kryštof Roman, Vondrášek Tomáš, Vinš David, Drabeš Filip, Karvan Jakub, Voldřichová Adéla, Novotný Diominik, Tongel Denis. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Naše škola se postupně utkala se ZŠ Národní Prachatice 11:0, ZŠ TGM Vimperk 9:0, ZŠ Vodňanská Prachatice 6:2. Poslední zápas náš tým bohužel prohrál se ZŠ Zlatá Stezka Prachatice 1:3 a obsadil tak v turnaji krásné 2. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Karel Nový

Velikonoční jarmark

Dne 9. 4. 2019 pořádala třída V. B ZŠ Smetanova Velikonoční jarmark – součást projektu Abeceda peněz – Česká spořitelna. Projekt je zaměřen na zlepšení finanční gramotnosti žáků. Děti si založily fiktivní firmu – Smetanka s r. o., vyráběly různé dekorativní předměty s velikonoční tématikou, pekly perníčky a pletly pomlázky. Výrobky prodávaly a za utržené peníze si užijí školní výlet. Děkujeme všem, kteří nám pomohli a všem, kteří si naše výrobky koupili.


Mgr. Dagmar Novotná, tř. učitelka

Enkaustika

Ve středu 10. dubna se žáci II. B zúčastnili výukového programu v DDM. Seznámili se s novou výtvarnou technikou – enkaustikou, což je roztírání voskového pastelu horkou žehličkou. Činnost se dětem velice líbila a domů si všichni odnesli krásné výrobky.

Mgr. Jitka Šradějová, tř. uč.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ve čtvrtek 4. dubna. 2019 ve spolupráci s DDM se naše družina zúčastnila akce „ Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Do této akce se zapojilo přes 40 dětí. Jedna skupina uklízela areál školního hřiště a druhá prostory školy a přilehlé okolí. Děti měly radost z dobře odvedené práce, která jim šla hezky od ruky. Již se těšíme na další ročník této prospěšné akce.

Vychovatelky: Kateřina Drabešová, Hanka Veselá

Vedoucí DDM: Jitka Martanová

Zápis do prvních tříd na ZŠ Smetanova Vimperk

 „Pojďte s námi do pohádky“, tak znělo letošní téma zápisu do prvních tříd na ZŠ Smetanova.  V tomto roce připadl termín na pátek 5. a sobotu 6. dubna 2019. Budoucí prvňáčky školou provázely žákyně nevyšších ročníků v kostýmech pohádkových postaviček, které malým budoucím školákům zpříjemnily cestu zápisem. Malá nervozita dětí po několika krocích po boku „své“ pohádkové postavy zmizela a většina „školáčků“ si zápis s úsměvem užila. Paní učitelky pečlivě prověřily jejich velmi dobrou připravenost pro vstup do základní školy, za což patří poděkování rodičům i paní učitelkám z mateřských škol. Za nadšení, snahu i pěkné výkony byly děti odměněny malými dárečky a výrobky od starších školáků ze školní družiny.

Děkuji i všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na zápisu podíleli, žákům školy za pomoc při organizaci a milý trpělivý přístup k příchozím dětem.

Pro příští školní rok 2019/2020 se v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne přišlo v doprovodu svých nebližších prozatím zapsat 43 budoucích prvňáčků, rodiče některých z nich podali žádost o odklad školní docházky. Děti budou rozděleny do dvou prvních tříd a věříme, že se jim ve školních lavicích bude dařit minimálně tak dobře jako u zápisu.

Mgr. Vladan Pokorný

Učíme se německy v Německu

Projekt Dva jazyky-jedna myšlenka je na ZŠ Smetanova realizován již druhým rokem. O tom, že děti i pedagogy baví a vnímají jej jako smysluplný, svědčí společná setkávání obou zapojených škol.

Dne 2. 4. jsme opět navštívili Grundschule v Grafenau, kde jsme se mohli zúčastnit již samotné výuky jednotlivých předmětů ve třídách.  Aktivita našich dětí a jejich zapojení v německy vedených hodinách je důkazem toho, že na domácí půdě nezahálíme a německy se učíme svědomitě a hlavně s radostí. Během dne jsme absolvovali výuku v hodinách čtení a jazyka. Sami žáci měli radost zejména z toho, s jakou lehkostí vyučování v cizím jazyce zvládli.

Další aktivity a hry byly přizpůsobeny aktuálně probraným tématům (nakupování, potraviny, obchod). Abychom si nabyté dovednosti zkusili i v reálném prostředí, vyšli jsme si odpoledne na procházku a v místní cukrárně si každé z dětí objednalo zmrzlinu, samozřejmě německy a úplně bez problému.

Pro žáky jsou tato setkávání velmi motivační, ztrácí ostych z komunikace v cizím jazyce a navazují i hezká přátelství. Na obou stranách jsou vidět velké jazykové pokroky, což setkávání činí ještě zajímavějšími. Jsme rádi, že naše partnerská škola do projektu vkládá stejné úsilí, díky čemuž si z každého projektového dne odnášíme všichni hezké zážitky.

Mgr. Ivana Böhmová, Mgr. Edita Wölflová