Barevný podzim

Pro naše nejmladší spolužáky jsme připravili zábavné odpoledne nazvané Barevný podzim. Děti se rozdělily do čtyř větších skupin: Ořešáci, Strašidla, Houbaři, Brambory. Žáci ve skupinách plnili různé úkoly, všechny na téma podzim. Skupinky přiřazovaly k sobě stromy a plody, skládaly podzimní puzzle, prokazovaly znalost jedlých i nejedlých hub, určovaly druhy stromů podle větviček a listů, recitovaly báseň na podzimní téma, vyplňovaly podzimní kvíz… Nechyběly tvořivé činnosti, kde děti malovaly draky a vystřihávaly podzimní plody. Celé odpoledne porota bedlivě sledovala práci jednotlivých skupin a jednotlivé úkoly obodovala. Nejlépe se vedlo Bramborám (94 bodů), na druhém místě byli Houbaři (81 bodů), na třetím místě skončila Strašidla (79 bodů) a bramborovou medaili vyfoukli Bramborám Ořešáci (77 bodů). Barevný podzim byl vydařený.

                                                                 Hana Veselá „Barevná“ a Karel Nový „Podzimní“