Beseda se spisovatelkou

1. října jsme měli možnost přivítat na půdě naší školy známou spisovatelku knih pro děti Michaelu Fišarovou. V rámci hodinové besedy se žáci ze třídy VII. A seznámili s její tvorbou. Nad knihou Nikolina cesta, za niž dostala autorka ocenění Zlatá stuha, děti diskutovaly o problematice domácího násilí, které je ústředním tématem knihy. Součástí prezentace bylo i dramatické čtení několika kapitol z knihy, které dětem předčítal herec Miroslav Reil. Jeho působivý přednes sedmáky velmi zaujal a jistě přispěl k živé debatě dětí se spisovatelkou po konci besedy.

Jsme rádi, že učebna čtenářského klubu je i díky těmto nevšedním setkáním hojně užívaná a kniha Nikolina cesta si v budoucnu i díky zájmu dětí o její přečtení najde čestné místo v naší školní knihovničce.

Mgr. Ivana Böhmová