Certifikát Podnikavá škola

     Dne 7. 10. 2020 byl Základní škole Vimperk, Smetanova 405 udělen certifikát Podnikavá škola. Splněním certifikačních kritérií ochranné známky Podnikavé školy společností Schola Empirica došlo k naplnění cílů, na kterých je naše spolupráce založena.

   Co bylo podmínkou získání certifikátu? Asi nejlépe vše vyjadřuje dopis, který nám zaslala paní ředitelka Scholy Empirica – Egle Havrdová. „Pro Vaši školu jde nejen o ocenění Vaší velmi dobré práce s žáky v oblasti rozvoje iniciativy a podnikavých dovedností, ale i závazek k naplňování hodnot, které s podnikavostí souvisejí. Hodnoty, které Podnikavá škola představuje, se dají shrnout jako podpora žáků ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Žáci, kteří se učí v duchu podnikavosti, jsou schopni nést rizika a řídit projekty se záměrem dosáhnout určitých cílů, efektivně komunikovat a vytvářet prostředí vhodné pro dobré mezilidské vztahy. V praxi jsou pak schopni aktivně se zapojovat nebo sami iniciovat aktivity na škole i mimo ni.“

 

   Oceňuji, že tento certifikát má pouze omezenou časovou platnost. Certifikát Podnikavé školy je nám udělen na tři roky. Po uplynutí této doby musíme opět prokázat, že i na dále si tento certifikát zasloužíme. Budeme se o to snažit.

Mgr. Jana Doležalová