Cesta skřítků

V uplynulých čtyřech týdnech vykonávala v naší školní družině praxi moc šikovná studentka pedagogické školy Lucka. S dětmi se rozloučila poutavým příběhem o skřítkovi, který se ztratil a jen ony ho mohly najít. Musely ale celý týden překonávat různé nástrahy a po splnění úkolů postupně odkrývaly v mapě další úseky cesty ke ztracenému skřítkovi. V pátek se dětem podařilo dojít do cíle. Nalezený skřítek přišel za nimi do družiny a společně si užili hezké odpoledne.

Děti si Lucku moc oblíbily a jen těžko se s ní loučily. Za svoje snažení si od ní odnášely sladkou odměnu, ale ani ony na ní nezapomněly a na památku jí vyrobily dáreček s osobním přáním. I my, vychovatelky, přejeme Lucce, aby se jí dařilo ve škole i osobním životě a těšíme se, že se za námi někdy přijde podívat.

 

Vychovatelky ŠD