Další fáze rekonstrukce v ZŠ Smetanova

V letošním roce čekala naší školu poslední fáze rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody a odpadů – tentokrát v pavilonu II. stupně. Vše začalo již v polovině června bouracími pracemi, což bylo náročné nejen pro žáky ale i pro všechny zaměstnance školy, kterým patří dík za to, jak situaci zvládli. V prázdninových měsících se začaly prostory ve škole měnit do nové podoby. Všichni žáci, zaměstnanci a ostatní návštěvníci školy se mohou těšit na moderní, zrekonstruovaná sociální zařízení. Ve všech třídách, kabinetech, kancelářích a sborovně byla vyměněna umyvadla a obklady, vzniklo nové, bezbariérové sociální zařízení a moderní zázemí pro provozní zaměstnance školy. Chodby dostaly novou výmalbu a některé učebny také novou podlahu. Veškeré práce byly stavební firmou GSI Invest dokončeny ve stanoveném termínu a bez větších komplikací, za což patří dík nejen firmě samotné, ale také zřizovateli – Městu Vimperk. Vše se tak stihne včas uklidit a připravit na blížící se začátek nového školního roku.

Mgr. Michal Kolafa