Dějepisný výukový program 7. B v Jihočeském muzeu 7. října 2021

Bylo skvělé, když nám pan učitel Čtvrtník oznámil, že pojedeme do Jihočeského muzea. Ale to, co jsme zažili tam, bylo ještě lepší.

Ráno jsem byl na nádraží dřív, ale to ničemu nevadilo. Sešli jsme se v 7.40  na vybraném místě. Bylo výborné, když přišel Dalibor se zmrzlinou v puse. Ranní teplota byla totiž jen kolem 10 stupňů. Když přijel autobus, nasadili jsme si respirátory a nasedli jsme. Během cesty museli někteří stát, ale to nevadilo. Já jsem si buď nasadil sluchátka, nebo jsem se bavil s kamarády.

Po příjezdu do Českých Budějovic nastalo pro mě i pro ostatní zajímavé zjištění, že na střeše obchodního centra Mercury je autobusové nádraží.

Cestou městem se nic nestalo. Na schodech před muzeem jsme se „slavnostně“ vyfotili. Uvnitř jsme žasli, jak je to tam moderní. Všichni už hladověli, a tak pan učitel požádal pana lektora, jestli se můžeme před programem ještě nasvačit.

Výukový program byl o Čechách v době knížecí. Pan lektor nás během výkladu oblékal do oblečení z té doby. Já jsem byl třeba opat, Lea velmož, Anička jeho žena, Lucka rytíř a Kuba rolník. Zároveň jsme si mohli prohlédnout a osahat nejrůznější dobové předměty, např. nádobí, šperky, mince, zbraně a spoustu dalších.

Po zajímavém vypravování a ukázkách jsme dostali pracovní listy. Pan lektor s námi pak vše procházel a říkal nám další zajímavosti. Program se nakonec protáhl z jedné na dvě hodiny. Nestihli jsme Černou věž, ale to nám vůbec nevadilo. Cesta domů uběhla rychle.

Muzeum hodnotím 9 z 10, protože mi ta doba, co jsme probírali, úplně neseděla. Hodně se mi líbily jednotlivé rekvizity, nejvíce kopie středověkého meče. To je vše z našeho výletu:-).

Matěj Bělík, 7. B