Den branné přípravy

U příležitosti Světového dne první pomoci se v parku u Volyňky konala již tradiční prezentace činnosti jednotlivých složek IZS. Nejen žáci naší školy tak měli možnost vyzkoušet si například práci s hasičskou i policejní technikou. Nechali si změřit krevní tlak u záchranné služby, nebo zhlédli ukázky výcviku záchranářských psů. Byli poučeni o tom, jak poskytnout první pomoc a na figurantech si získané znalosti zkusili i prakticky. Ti nejmenší si z akce odnesli i drobné upomínkové předměty.

                                                                                                                                                                 Ivana Böhmová

Světový den první pomoci

17. září jsme se zúčastnili akce Světového dne první pomoci pořádané v parku u Volyňky.

Prošli jsme si všechna stanoviště – hasiče, rychlou záchrannou službu, poskytování první pomoci u Červeného kříže a také horskou službu. Dozvěděli jsme se spousty nových poznatků, zaskákali jsme si panáka a také obdrželi drobné dárky podle vlastního výběru.

Hodně se nám líbila ukázka výcviku služebních psů policejních a pro vyhledávání zavalených osob.

Bylo to perfektní dopoledne. Žáci V. B