Den dětí 2017

Letošní akce ke Dni dětí se na ZŠ Smetanova konala v pátek 2. června 2017. Žáci I. stupně pojali svůj svátek tradičně sportovně a na vimperském stadionu si vyzkoušeli svoje sportovní dovednosti v atletických disciplínách. Všichni účastníci si zaslouží dík za snahu a předvedené výkony, poděkování patří i všem pedagogům a žákům II. stupně, kteří se podíleli na organizaci této tradiční akce.

Mgr. Michal Kolafa