Devátý ročník na workshopech

Smysluplně přiblížit žákům řemeslnou výrobu se snaží Jihočeská hospodářská komora Prachatice, která připravila pro žáky devátého ročníku v průběhu měsíce září dva workshopy. První byl do firmy NEUK Vlachovo Březí. Na počátku workshopu žáci dostali nařezaná „prkýnka“, která smontovali, vybrali si látku, nastříhali, ušili a poté čalounili.  Na závěr dopoledne měl každý žák vlastnoručně vyrobený taburet. Druhý workshop byl do prachatické sklenářské firmy GLASS. Zde práci se dřevem vystřídala práce se sklem. Po seznámení se s firmou a možnostmi práce se sklem si žáci díky své přesnosti a opatrnosti při řezání skla každý vyrobil svůj klip na obrázek.

Mgr. Jana Doležalová