DEVÍTKY SE LOUČILY

V pondělí 26. června 2017 se sešli žáci ZŠ Smetanova a rodiče k slavnostnímu rozloučení s žáky tříd IX. A a IX. B. Obě devítky si připravily prezentace, ve kterých připomněly devět let své školní docházky. Veselé scénky, písničky, kankán nebo polonéza- tohle všechno deváťáci zvládli na jedničku.

Ať stejně dobře zvládnou vše, co je v budoucnu čeká!

třídní učitelky Mgr. Jana Doležalová a Mgr. Jaroslava Kramlová

Poslední školní den si žáci devátých tříd přišli pro svá závěrečná vysvědčení do slavnostních prostor obřadní síně městské radnice. Za přítomnosti ředitele školy pana Mgr. Vladana Pokorného obdrželi z rukou starosty města pana Mgr. Pavla Dvořáka a třídních učitelek Mgr. Jany Doležalové a Mgr. Jaroslavy Kramlové kromě vysvědčení rovněž pamětní listy a upomínkové předměty, které jim budou připomínat roky strávené ve školních lavicích základní školy.               

Mgr. Michal Kolafa