Diamantový certifikát Finančně gramotná škola

Když na podzim roku 2018 naše škola obdržela Zlatý certifikát Finančně gramotná škola, byli jsme na tento titul patřičně hrdí. Byli jsme teprve třetí základní škola v České republice, která tento titul získala. Nyní jsme obdrželi titul nejvyšší. Jsme první školou v České republice, která se může pyšnit Diamantovým certifikátem Finančně gramotné školy. Jaká kritéria jsme museli splnit? Cituji z pravidel: “Diamantová úroveň je určena excelentním školám v oblasti finančního vzdělávání. Takováto škola se stane tzv. „lokálním leadrem“ a sama vede další školy a učitele a předává jim své zkušenosti. Škola má propracovaný systém finančního vzdělávání a umí ho propojovat s dalšími oblastmi. Pořádá akce s tematikou financí a rozvoje podnikavosti i pro jiné školy nebo pro veřejnost apod. Žáci učí jiné žáky (z nižších ročníků / jiných škol apod.), popř. i další cílové skupiny (např. senioři). Učitelé pomáhají v rozvoji učitelů z jiných škol a budoucích učitelů.“ Máme z toho radost, ale určitě neusneme na vavřínech. Našim dalším cílem je propojit finanční gramotnost s mediální výchovou.

 Mgr. Jana Doležalová