Dobrodružství s technikou

Dne 13. 6. 2019 se žáci 5. A a sedmého ročníku vypravili do Českých Budějovic na Dobrodružství s technikou, které vhodným způsobem umožňuje žákům propojit výuku ve škole s „reálným“ prostředím. Žáci si jednak na některých expozicích ověřili znalosti a dovednosti, ale především také fyzikální a matematické zákonitosti, na skutečných příkladech. Některé expozice navíc představily robotické a elektronické hry, stavebnice….se kterými se žáci v běžném životě nesetkají. Zároveň je cílem firem, které zde vystavovaly, motivovat žáky k volbě technický oborů. Tato exkurze byla pro naše žáky zdarma, neboť byla hrazena z programu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I (organizátor Jihočeská hospodářská komora).

Mgr. Jana Doležalová