Dobrovolná školní docházka na ZŠ Smetanova ve Vimperku

Od 25. května 2020 se opět otevřely brány ZŠ Vimperk ve Smetanově ulici pro přihlášené žáky školy. Povinná školní docházka je do konce školního roku 2019/2020 zrušena, účast žáků ve škole je dobrovolná. Činnosti žáků v domácím prostředí nadále probíhají již zaběhlou formou distančního vzdělávání, kde se žákům věnují jejich stálí vyučující. Vytvořené školní skupiny pracují ve školním prostředí s paní učitelkami na stejných úkolech. Někteří žáci pokračují i v odpolední činnosti, která je zaměřena více na zájmové vzdělávání. Otevření školy proběhlo dle připraveného harmonogramu bez větších problémů. Věříme, že přes všechna bezpečnostní a hygienická opatření bude škola pro přihlášené žáky přívětivým  prostředím. V dopoledním i odpoledním vzdělávacím bloku pracují dvě skupiny žáků.

Mgr. Vladan Pokorný