Dopravní výchova

Průkaz cyklisty

V letošním školním roce žáci čtvrté třídy absolvovali kurz dopravní výchovy v Prachaticích. Pod vedením zkušeného městského policisty se žáci naučili poznávat dopravní značky, řešit jednoduché křižovatky a vyzkoušeli si i znalosti v praxi jízdou na kole po dopravním hřišti. Na závěr kurzu skládali žáci písemný test z dopravních předpisů a zvládli i praktickou část.  Nakonec všichni úspěšně zvládli testy a odnesli si Průkaz cyklisty.

Dopravní soutěž

 V úterý 14. 5. 2019 se konalo v Prachaticích okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Za naši školu nás reprezentovala dvě družstva. V mladší kategorii do 12 let družstvo ve složení: Adéla Voldřichová, Iva Vozobulová, Denis Košnař a David Vinš. Za starší kategorii do 15 let: Nikola Formánková, Beáta Narovcová, Lukáš Sýs a Matteo Schettini. Soutěž probíhala ve čtyřech disciplínách: zdravověda, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti a test pravidel silničního provozu. Silné disciplíny pro většinu našich soutěžících byly jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Soutěžící v mladší kategorii obsadili 7. místo a ve starší kategorii 9. místo. V příštím roce se určitě zadaří umístění zlepšit.                                                                                              

Mgr. Marie Kolafová