Družinové okénko – říjen

Divadélko Z bedny zavítalo mezi děti naší družiny 19. října s moderním pojetím pohádky Otesánek. Pan „ Pohoda“ celý příběh prokládal vtipnými větami, čímž se mu dařilo udržet kontakt se všemi dětmi. Na jeho vtípky děvčata a chlapci stále reagovali a prostřednictvím pohádkového děje byli seznámeni se zpracováním dřeva, také s jeho možnými škůdci a parazity.

Divadelní představení se konalo v sále DDM, čímž děkujeme vedoucí Jitce Martanové a těšíme se na další spolupráci v nových prostorách Domu dětí.

Druhá společná akce proběhla v odděleních ŠD, tentokrát před podzimními prázdninami. Halloween se slaví 31.10. převážně v anglicky mluvících zemích a i v naší družině už má pětiletou tradici. Žáci II. stupně vypěstovali na školním pozemku okrasné dýně a mladší děti je s nadšením vydlabaly a s pomocí vychovatelek se tyto speciálně vyřezané dýně měnily v lucerničky.

Poslední školní říjnový den už děti od rána pobíhaly v kostýmech duchů, strašidel, čarodějnic, nechyběly ani makety netopýrů, pavouků, koček…Vždyť se chtěly ve svých oblecích předvést i třídním učitelkám.

A po obědě už se pak tančilo a také soutěžilo. Hledali jsme schované dýně, malovali veselé a strašidelné obličeje, vystřihování duchů bylo určeno starším dětem, došlo i na vymýšlení pojmů patřících k tomuto svátku a kdo chtěl, pokusil se i o nějaký veršík. Výkony byly téměř vyrovnané, všichni si nakonec zasloužili sladkou odměnu.

Miluše Šavrňáková

ImageImageImageImageImage