Personální obsazení a kontakty

Vychovatelky školní družiny:

Tetourová Pavlína – vedoucí vychovatelka
Mgr. Drabešová Šartnerová Kateřina
Mgr. Fričová Ludmila
Myslíková Olga
Veselá Hana
Telefon do školní družiny: 388 411 674