Provoz

AKTUÁLNĚ

Platba za školní družinu

Rodičům, kteří poplatek za ŠD hradí pololetně, bude částka odpovídající době nepřítomnosti dítěte vrácena. Konkrétní informace podáme po návratu dětí do školy.

Pavlína Tetourová

vedoucí školní družiny

 

Vnitřní řád školní družiny

Zápisní lístek

 

Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Cílem je připravit jedince pro život ve společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Školní družina je místem pro zájmové vyžití dětí, pro regeneraci sil dětí po vyučování, pro rozvíjení tvořivosti.

Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z pedagogiky volného času.

PODMÍNKY PRO ČINNOST

 1. inspirující, nestresující prostředí
 2. účelově vybavené prostory jednotlivých oddělení s možností kreativního uzpůsobení
 3. možnost využití prostor školy:
 • tělocvičny (malá a velká)
 • počítačové učebny
 • cvičná kuchyňka
 • učebna šití
 • knihovna
 • projekce (video, DVD, karaoke, Xbox)
 • školní hřiště
 • spolupráce s DDM- prostory v budově školy

 

TÝDENNÍ SKLADBA ZAMĚSTNÁNÍ

Provoz ŠD

6.00 – 8.00 (ranní)

11.55 – 16.15 (odpolední)

  6.00-8.00 11.50-12.15 12.00-13.00 13.00-14.30 14.30-15.00 15.00-16.15
Pondělí Spojená oddělení,          

 

Administrativní činnost:- kontrola docházky, hygiena   
    

Odpočinková činnost

Zájmové činnosti          

Pobyt venku

Hygiena,svačina      

Příprava na vyučování

Odpočinkové činnosti

Spojená oddělení,          

 

Úterý Spojená oddělení,          

 

Zájmové činnosti          

Pobyt venku

Spojená oddělení,          

 

Středa Spojená oddělení,          

 

Rekreační odpoledne Spojená oddělení
Čtvrtek Spojená oddělení,          

 

Zájmové činnosti          

Pobyt venku

Spojená oddělení,          

 

 

Pátek Spojená oddělení,          

 

Zájmové činnosti          

Pobyt venku

Spojená oddělení

 

EKONOMICKÉ PODMÍNKY

Platba za ŠD činí 100,- Kč měsíčně bez ohledu na počet dní strávených ve ŠD. Je možné provést úhradu i dvakrát ročně (září – prosinec , leden – červen).

Forma platby – převodem z účtu nebo složenkou.

Každý rok jsou jednotlivá oddělení jednorázově vybavována novými stavebnicemi, stolními hrami a hračkami.

Průběžně je doplňován materiál pro Pč, Vv, odměny a sladkosti na soutěže a turnaje.