Zájmové útvary

V rámci činností ŠD mohou děti navštěvovat tyto zájmové útvary:

Dovedné ruce – pondělí  15:00 – 16:15

Výtvarný  – úterý  15:00 – 16:15

Hry a soutěže ve třídě i na hřišti – čtvrtek  14:45 – 15:30

Virtuální hry – úterý a pátek  7:00 – 7:40

Hry na PC – středa a čtvrtek  7:00 – 7:40

Míčové a pohybové hry v tělocvičně – pondělí  7:00 – 7:40

Příprava na vyučování – středa 15:00 – 16:00

 

Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladbě zaměstnání:

Pohybové a tělovýchovné aktivity

Literárně-dramatická činnost

Přírodovědná a vlastivědná činnost

Hudba, tanec, zpěv

Výtvarné činnosti

Rukodělné činnosti

Výpočetní technika