Exkurze – třídění odpadů

Dne 17. 10. 2017 se žáci 8. a 9. tř. zúčastnili exkurze do Sběrného dvora hl. m. Prahy v Praze – Vysočanech. Seznámili se s tříděním nebezpečného odpadu (zářivky, televize, monitory,, …) a s jeho využitím. Navštívili jsme také třídírnu papíru, ve které děti viděly svoz, třídění a lisování papíru. Doprovodným programem byla návštěva Království železnic. Žáci si prohlédli muzeum a získali cenné informace o historii dopravy a vývoji vlaků, autobusů a tramvají. Pracovali s pracovními listy, které připravilo muzeum, vyzkoušeli si řízení vozů na trenažéru a určitě si užili pěkný den!

Mgr. Dagmar Novotná