Exkurze v Dačicích

Žáci osmého ročníku se opět vypravili prozkoumávat, jak se v našem kraji hospodaří s odpady. Tentokráte jsme navštívili Dačice. Byli jsme velice mile překvapeni exkurzí na místní skládce. Nejen vysoce odborný výklad, ale především zajímavá řešení, která dokladují čistotu tohoto prostředí, nás nejen zaujala, ale především motivovala, že třídit odpady je nutné. Proslulost Dačic kostkou cukru jsme nemohli nechat nepovšimnutou. Proto jsme se vypravili do Městského muzea a galerie, abychom se s historií kostky cukru seznámili. Fotem u Kostky cukru a prohlídkou náměstí jsme naši exkurzi zakončili.

                                                                                                                                         Mgr. Jana Doležalová