Historie jako prostor k setkávání

Díky projektu Historie jako prostor k setkávání prožilo devatenáct žáků z devátého ročníku naší školy a osmnáct žáků se sedmého ročníku Staatliche Realschule Tittling velice zajímavý den. Dopoledne se vzájemně poznávali v dvojjazyčných aktivitách, při kterých české děti používaly německý jazyk a německé děti český jazyk. Když se k tomu přidal ještě pohyb, bylo o zábavu postaráno. Při této činnosti již vznikaly první kontakty, a tak bylo velice jednoduché vytvořit skupinky pro odpolední program. Po obědě se naši žáci pochlubili krásnou školou a v týmech vyrazili na trasu po Vimperku. Jednotlivá zastavení byla u Hotelu Anna, u srubových domů, u rodného domu J. Steinbrenera, zastavili se také na náměstí, na zámku a na hřbitově. Na stanovištích plnili žáci úkoly, které měli jedno společné téma. Jsme si blízcí a máme toho hodně společného. Pojítkem byla Zlatá stezka, neboť obě města na ní ležela. Žáci se seznámili s historií Vimperka – hlavně s obdobím, kdy byl důležitým centrem obchodu a průmyslu. Zlatá stezka a Steinbrener byli pro tento den dva nejdůležitější pojmy. Na zámku se pak dověděli nejen o historii, ale zamysleli se i nad tím, co by na tomto místě postavili, kdyby tu nebyl zámek. Společně se dohodli, že by zde byl dobrý plavecký bazén, hotel nebo automobilka BMW. Po návratu do školy dořešili úkoly, které jim pomohly přečíst tajenku křížovky. Za správnou odpověď dostali sladkou odměnu, která na ně čekala v prostici, která byla symbolem této akce. Celým dnem zněl jazyk německý, český, anglický, někde pomohly ruce, možná i nohy. Ale co bylo důležité  – žáci se vzájemně dorozuměli, připomněli si svoji společnou historii a navíc se při tom báječně bavili.

Na závěr chci poděkovat Středisku environmentální výchovy Vimperk NPŠ za krásné materiály o Šumavě pro naše německé partnery.

                                                                                                                                          Mgr. Jana Doležalová