Z historie

V padesátých letech přestal vyhovovat dosavadní stav a rozložení základního školství ve Vimperku. S výstavbou nového sídliště a s přílivem mladých lidí se začal zvyšovat i počet žactva, dosavadní školní místnosti přestaly stačit na výuku a muselo se vyučovat i v dalších urychleně adaptovaných objektech v různých částech města.

Dne 15.12. 1960 byl Národním shromážděním schválen nový školský zákon o soustavě vzdělání a výchovy a organizačně vstoupil v platnost dnem 1. září 1961. Jím se uzákoňuje povinná devítiletá docházka na základních školách. Usnesením školské a kulturní komise ONV Prachatice ze dne 5.4.1961 byla zřízena dvanáctitřídní druhá ZDŠ ve Vimperku s vlastní správou. Pro tuto školu byla uvolněna budova rozvodných energetických závodů/RČB/ – bývalý Titěrův dům, kde byly umístěny třídy 6.-9.. ročníku. Pro první stupeň byla adaptována budova sociálního zařízení podniku Armabeton, která zůstala po výstavbě sídliště volná.

24. srpna 1961 se konala zahajovací pedagogická rada a vyučování bylo zahájeno 1.9.1961 s 350 žáky a 15 pedagogickými pracovníky.

Zřízením 2. ZDŠ se celková situace ve městě poněkud zlepšila, přesto se směnnost ve vyučování stále zvyšovala a v roce 1967 bylo na obou základních devítiletých školách zařazeno do směnného vyučování 40% žáků. Situaci mohla vyřešit s konečnou platností jen výstavba nové školní budovy.

Po mnoha jednáních bylo 12.10.1967 radou MěstNV ve Vimperku vydáno rozhodnutí o přípustnosti stavby. V listopadu 1968 bylo započato se zemními pracemi na výstavbě nové dvaadvacetitřídní školy. Přes celou řadu potíží a problémů se podařilo dokončit a předat dva pavilóny o rok dříve. Po celé letní prázdniny 1973 byl stěhován nový nábytek a 3. září 1973 byl slavnostně zahájen nový školní rok. Oficiální otevření celého školního areálu a jeho používání muselo počkat ještě jeden rok.

V jarních měsících 1974 probíhaly práce na terénních úpravách okolí školního areálu a koncem června byla předána k užívání i sportovní hala a tělocvična. Do školy se přestěhovala 2. ZDŠ z nevyhovujících budov ve městě.

Dne 27. srpna 1974 byla nová škola, vybudovaná nákladem 22 miliónů korun, slavnostně otevřena.