Činnost ŠD ve školním roce 2007/2008

Image

Naše školní družina při ZŠ SMETANOVA ve VIMPERKU zahájila svoji činnost 3. září 2007. Pro žáky byla otevřena, jako ostatně každý rok, celkem čtyři oddělení. K pravidelné docházce bylo nahlášeno 88 dětí, ke konci září se počet zvýšil na 95.

V šesti zájmových kroužcích se schází 99 dětí, z toho je 24 těch, které nejsou zapsané v evidenci ŠD. Doufejme, že rozmanitost a pestrost zaměření jednotlivých aktivit bude vést k rozvíjení dovedností a schopností u malých i větších školáků. Paní vychovatelky se o to vždy snaží a výsledky jejich práce v jednotlivých kroužcích si můžeme prohlédnout nejen v družině, ale také v prostorách celé školy.

Přejeme si, aby tento školní rok byl pohodový, plný zajímavostí a nových zážitků.Snad i dětem se u nás v družině bude líbit a čas zde strávený bude vyplněn dle jejich přání.

Image

Za ŠD Miluše Šavrňáková