Informatika a počítače

Učebna informatikyV současnosti jsou na škole v provozu 3 počítačové učebny s různým hardwarovým a softwarovým vybavením. Učebny jsou průběžně modernizovány a ty, které již nestačí dnešním nárokům, jsou využívány pro provoz výukových programů v jiných předmětech.

Samotná informatika se na škole učí od pátého ročníku jednu hodinu týdně, na druhém stupni pak ve všech ročnících dvě hodiny týdně.

Učebna informatikyHlavní „nápor“ výuky informatiky zvládají dvě učebny, každá o 30-ti žákovských stanicích. Samozřejmostí jsou pokročilé serverové služby včetně vysokorychlostního připojení k Internetu (vše ve správě specializované firmy – www.itprofi.cz). Všechny počítače jsou vybaveny průběžně modernizovaným softwarem, jehož znalost budou žáci potřebovat jak v běžném životě, tak při studiu na vyšších typech škol. Velká pozornost je věnována výuce grafických aplikací – bitmapových i vektorových. Žáci se též seznámí se základy programování a tvorbou www stránek.

Díky nadstandardní velikosti není problém využívat učebny i pro výuku celých tříd v dalších předmětech v rámci projektového vyučování nebo multimediální výuky. To umožňují i nainstalované dataprojektory a ozvučení všech žákovských stanic pomocí sluchátek.

Mgr. Michal KOLAFA