Jazyková laboratoř Robotel dokončena

Na konci listopadu byla v ZŠ Vimperk, Smetanova dokončena nová učebna cizích jazyků v hodnotě 1 553 049,- Kč bez DPH financovaná z 95 % z dotačního titulu IROP, která vznikla ve spolupráci s MAS Šumavsko a zřizovatelem Městem Vimperk.

Tento systém je téměř dokonalým řešením při výuce cizího jazyka. Zařízení může být využito nejen na názorný výklad, kdy učitel zobrazí připravená vysvětlení či cvičení na plochy iPadů žáků a názorně jim vysvětlí probíranou látku nebo úkol k procvičení, ale především k zdokonalování komunikativních a poslechových dovedností. Při samostatné práci může pedagog postupně sledovat práci jednotlivých žáků a případně pomoci se zadanými úkoly. Systém je doplněn o sluchátka a mikrofony a komunikace pak probíhá pouze mezi učitelem a zvoleným žákem. Žáci mohou vzájemně komunikovat mezi sebou v párech dle volby vyučujícího a ten jejich aktivitu může monitorovat prostřednictvím svého počítače. Výstupy žáků (pracovní listy, nahrávky rozhovorů a četby i další aktivity) je možné do systému ukládat a žáci i učitelé je mohou zpětně využívat, případně ohodnotit. Zařízení učebny je doplněno o moderní interaktivní tabuli, na které může pracovat i více žáků na různých úkolech.

V následujících několika týdnech proběhne potřebné odborné proškolení pedagogických pracovníků a v novém kalendářním roce se i žáci školy budou těšit z nové moderní učebny.

Vladan Pokorný

ředitel školy