Je tu opět nový školní rok…

Image

… a s ním i deset měsíců školní docházky pro 316 žáků, kteří v letošním školním roce 2007/2008 budou navštěvovat naši ZŠ SMETANOVA ve VIMPERKU.

Z tohoto počtu dětí je 28 prvňáčků, kteří tvoří jednu třídu. Letos je bude mít na starost paní učitelka Libuše Jandová.

Na naší základní škole začínáme v první a šesté třídě se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který znamená určité změny v učení nejen pro žáky, ale i pro jejich učitele. Prvňáčci se například mohou těšit na angličtinu, se kterou se budou seznamovat jednu hodinu týdně.

Děti čeká nejen učení ve školních lavicích, ale i výuka mimo školní budovu, exkurze, výukové programy v rámci některých předmětů a samozřejmě oblíbené výlety, kterými se zpestřuje školní život.

V rámci využití volného času tráveného ve škole nesmíme zapomenout na školní družinu, ve které paní vychovatelky nabízejí zájmové kroužky, v nichž si děti rozvíjí nejen dovednosti  a nadání, ale také např. schopnosti fyzické.Do školní družiny tak mohou chodit děti s pocitem, že čas, který zde stráví, není vůbec nudný a prázdný.

Přeji tímto všem žákům mnoho nových poznatků a pocitu, že učení není vždy nudné.Zkuste si ze všeho brát to pozitivní, lepší a příjemnější!!!A nám učitelům přeji hlavně pevné nervy, pochopení a určitě i velkou dávku tolerance, je někdy velmi  potřebná.

Image

Mgr. Hana Hrdá