Karnevalové masky ze sádry

Během měsíce února se děti ze IV. B chystaly na masopustní karneval. V hodinách pracovních činností si postupně ve dvojicích vytvořily obličejové odlitky ze sádry.  Nejen, že si vyzkoušely novou techniku tvoření – odlévání ze sádry, ale prověřily si i vzájemnou důvěru mezi sebou.  Po uschnutí sádry si masky  namalovaly a vyzdobily temperovými barvami podle své fantazie. Všem se velmi povedly.

                                                                                                                                             Mgr. Marie Kolafová