Klub zábavné logiky v DEPU2015

Žáci 7. A, kteří se pravidelně věnují rozvoji logického myšlení v Klubu logiky, vyrazili tentokráte do Plzně do DEPA2015. V současné době je zde interaktivní výstava Jak se točí peníze. Na začátku hry každý žák dostal platební kartu, na které bylo 10 Kč. Dalo by se předpokládat, že cílem hry je získat co nejvíce peněz, ale není to úplně pravda. Hra začíná názorným představením rodinného rozpočtu. Pak již žáci samostatně procházejí hrou, kde za správně zodpovězené otázky získávají na svoji kartu body = peníze. Ale cestou ve hře je nečekají jenom zisky, ale i výdaje. Jsou zde různá lákadla v podobě obchodu s potravinami, pokoj luxusu…Ale není zde zapomenuto ani na dobročinnost – děti mají možnost část svého zisku věnovat na charitu (peníze budou poté použity na zde představené projekty). Na konci hry dostali žáci „opravdový“ výpis, neboť sponzorem je Česká spořitelna.  Vzhledem k tomu, že hra vychází plně ze Standardů finanční gramotnosti, je velice přínosným, praktickým doplněním výuky finanční gramotnosti.

                                                                                                                                        Mgr. Jana Doležalová