Školní družina a její činnost v roce 2006/2007

Image

   Školní rok 2006/2007 se chýlí ke konci a nastává bilancování. Naše družina evidovala k pravidelné docházce 106 žáků ve čtyřech odděleních.

  Dětem zabezpečovala nejen odpočinek a relaxaci po vyučování, ale také aktivní využití volného času. Děti se učily spolupracovat s ostatními a tolerovat individualitu každého jedince.

  Již třetím rokem se žáci mohli přihlásit do zájmových kroužků, které se těší velké oblibě. Oproti začátku roku se počet dětí zvýšil, celkem jich v jednotlivých zájmových kroužcích bylo nahlášeno 135, z toho 34 dětí, které nebyly přihlášeny k pravidelné docházce do družiny. Jednotlivé kroužky se zaměřují na různé oblasti dětského světa – sport, počítače apod.

  Velkým úspěchem bylo také zakončeno snažení dětí, které navštěvovaly sportovní hry pod vedením vychovatelek Hanky Veselé a Olgy Myslíkové. Na turnaji ve vybíjené, který se každoročně koná v Husinci, žáci 4.-5. tříd vybojovali v těžké konkurenci 12 družstev 1. místo. Je to krásný úspěch a dík patří všem zúčastněným.

  Každý měsíc se také v naší družině uskutečňovaly společné akce všech  oddělení.

  Byly to například netradiční diskotéky, sportovní odpoledne v tělocvičně, posezení u vánočního stromečku, karneval, valentýnské odpoledne, turnaj ve vybíjené, volba MISS ŠD, rej čarodějnic a nesměl chybět ani závěrečný tradiční výlet na Soumarský most.

  Činnost v družině by měla děti bavit a nás těší, když vidíme, že jsou spokojené a pobyt u nás v družině je pro ně zábavný a často i přínosný.

  Na závěr bych chtěla popřát všem pěkné prázdniny, hodně odpočinku a načerpání nových sil do dalšího školního roku.

Za ŠD   Miluše Šavrňáková