Koncert Jana Matěje Raka

Ve středu 3. března 2010 navštívili žáci 6.-9. tříd v MěKS ve Vimperku kytarový koncert Jana Matěje Raka. Koncert byl zaměřen především na dílo Jaroslava Ježka. Žáci se dozvěděli o životě a díle tohoto hudebního skladatele mnoho zajímavého a poslechli si ukázky z Ježkovy tvorby v netradiční úpravě pro kytaru, kterou Jan Matěj Rak,podobně jako jeho otec Štěpán Rak, mistrně ovládá. Slyšeli například písničky Stonožka, Ezop a brabenec a také Bugatti step. Janu Matěji Rakovi se určitě podařilo navázat se žáky kontakt a přiblížit jim dobu a hudbu počátku 20. století.

Mgr. Daniela Líkařová

Image