Květnová vystoupení našeho sboru

Dne 14. 5. zazpíval sbor naší školy ke Dni matek v MěKS Vimperk. Na této akci se představili naši nejmenší zpěváčci, zejména tedy děti z prvních tříd, proto i repertoár byl uzpůsoben jejich možnostem. Program nedělního odpoledne byl pestrý. Zpěv střídaly tance, či vystoupení mažoretek. Věříme, že jsme společně s ostatními účastníky udělali všem maminkám, tetám, či babičkám v jejich sváteční den radost.

Další vystoupení nás čekalo ve středu 17. 5. u příležitosti Dne otevřených dveří nemocnice ve Vimperku. Na této akci zazpíval sbor v téměř kompletní sestavě. Doufáme, že jsme zpěvem zpříjemnili všem přítomným už tak hezký slunečný den. Touto cestou bychom chtěli poděkovat za organizaci akce a dárečky, které vyrobili klienti vimperské nemocnice pro naše děti.

                                                                                                                                                             Mgr. Ivana Böhmová

foto: Stanislav Hubáček