Matematech

neboli Matematickou cestou k technice je projekt financovaný z Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Cílem projektu je hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků o studium technických a přírodovědných předmětů. Partnerské organizace jsou Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, Johannes Kepler Universitat Linz, deset základních a středních škol z České republiky a z Rakouska, Jihočeská hospodářská komora, Hospodářská komora Horního Rakouska. Naše škola je jednou ze škol, které byly přizvány k účasti v tomto tříletém projektu. Cílem pro nastávající období je vypracovat výukové materiály, které přímo vycházejí z praxe. Podařilo se nám navázat spolupráci s Rohde-Schwarz ve Vimperku. Pracovní listy, které již začaly vznikat v rámci projektu, a díky kterým se žáci seznámí s praktickým využitím znalostí nabytých v hodinách matematiky, vycházejí přímo z reálného prostředí firmy Rohde-Schwarz. Při závěrečné exkurzi do podniku tak již žáci budou procházet prostředím, které je pro ně „matematicky“ známé. Další aktivity, které nás v tomto projektu čekají, jsou workshopy a semináře pro české a rakouské učitele, soustředění pro žáky se zájmem o matematiku a akce pro veřejnost.

MatemaTech

Mgr. Jana Doležalová