Matematická soutěž Pangea

  Koncem února se konalo školní a zároveň i krajské kolo poslední letošní matematické soutěže Pangea. Soutěž je určena pro žáky čtvrtých až devátých tříd a je rozdělena do šesti kategorií podle tříd. Celostátní kolo mělo proběhnout v nově otevřeném Národním muzeu v Praze, což byla pro žáky určitě velká motivace. Do národního kola postupují vždy soutěžící, kteří se umístí na prvním místě v kraji, nebo ti, kteří mají určitý počet bodů ze školního kola soutěže.

  Do školního kola Pangey se zapojilo celkem 38 žáků naší školy. Do Prahy sice nikdo z našich žáků nepostoupil, ale uniklo nám to jen o vlásek. Ze soutěžících za první stupeň byli nejúspěšnější páťáci. Na druhém místě v kraji se umístil Ted Charvát (5. A) – získal 60 bodů, těsně za ním krásné 3. místo v kraji obsadil Tobias Skalický (5. A) – získal 59 bodů. Velkou pochvalu zasluhuje i Veronika Beyvlová  (5. B) – 11. místo v kraji se ziskem 57 bodů. Celkově se zúčastnilo soutěže 10 645 žáků z pátých tříd, maximální možný dosažený počet bodů ve školním kole byl 71.

  Na druhém stupni se velice dařilo žákům šestých tříd. Robert Kudýn (6. A) obsadil 15. místo v kraji a získal 57 bodů. Na 20. místě v kraji se ziskem 53 bodů se umístila Karolína Kurzová (6. A) a hned za ní s 52 body se umístila na 22. místě v kraji Iva Vozobulová (6. A). Celkově se zúčastnilo soutěže 10 223 žáků šestých tříd, maximální možný počet bodů ve školním kole byl 71.

Z důvodu celostátního nouzového stavu byly ostatní matematické soutěže bohužel zrušeny.

Všem soutěžícím blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy!   

Mgr. Marie Kolafová

 

Ukázky soutěžních zadání: https://www.pangeasoutez.cz/files/test-files/2020_4_school_round_test.pdf