Matematické soutěže

Okresní kolo matematické olympiády
V úterý 24. ledna proběhlo v Prachaticích okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. ročník. Z naší školy postoupilo přes školní kolo do okresního kola v kategorii 5. tříd pět dětí – Adriana a Martin Benešovi (4. A), Petra a Miroslav Hovorkovi (4. A) a Barbora Švábková (4. B). Během prvního pololetí se děti v hodinách matematického kroužku seznamovaly s řešením úloh pro starší ročníky MO a připravovaly se na soutěž. Ve školním kole řešili soutěžící 6 náročných úloh, které musely mít podrobný komentář s postupem řešení úlohy. V okresním kole se naši čtvrťáci utkali s dalšími 15 soutěžícími a řešili 3 úlohy za 90 minut. I když byli nejmladší z celého startovního pole, nezklamali a odvezli si nejen cenné zkušenosti na příští rok, ale i výborná umístění. Na 2. místě se umístily Adriana Benešová a Petra Hovorková se shodným počtem bodů a ani ostatní nezklamali. Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci školy a blahopřeji jim k dosaženým výsledkům.
Školní kolo Pythagoriády
Minulý týden proběhlo školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda pro 6., 7. a 8. ročník. Žáci, kteří se do soutěže přihlásili, řešili hodinu 15 logických úloh, kde za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Při dosažení alespoň 10 bodů, postupují soutěžící do okresního kola, které se koná v květnu. To se podařilo Matěji Blahníkovi ze VI. A. Blahopřeji a doufám, že potvrdí svojí formu i na okresní soutěži.

Mgr. Marie Kolafová