McDonald’s Cup – 2008, Vimperk

Image

Za pěkného fotbalového počasí se na hřišti oddílu kopané a za jeho účinné spolupráce uskutečnila dvě okresní kola 11. ročníku McDonald’s Cupu.

Starší kategorie – 4.-5. ročník ZŠ svůj turnaj sehrála ve středu 14.5.2008. Po slavnostním zahájení, které provedl starosta města Mgr. Pavel Dvořák, se 14 týmů ze škol našeho okresu rozdělených do 4 skupin snažilo vybojovat co nejlepší umístění pro finálová a vyřazovací utkání, která následovala. Většina utkání byla velmi vyrovnaná, mnohá se rozhodovala až na penalty.

Ve finálové skupině se nejlépe vedlo celku ZŠ TGM Vimperk, které si vybojovalo postup na krajské finále v Č. Budějovicích. Druzí skončili žáci ZŠ Prachatice Vodňanská, třetí skončil tým ZŠ Husinec a škole ZŠ Vlachovo Březí patří 4. místo, Další pořadí: 5. ZŠ Prachatice Národní, 6. ZŠ Čkyně, 7. ZŠ Vacov, 8. ZŠ Stachy, 9. ZŠ Vimperk Smetanova, 10. ZŠ Strunkovice nad Blanicí, 11. ZŠ Prachatice Zlatá stezka, 12 ZŠ Volary, 13. ZŠ Zdíkov, 14. ZŠ Borová Lada, Zajímavostí letošního turnaje byla neobvykle vysoká účast dívek. Ze 160 hráčů jich bylo 21.

Vítězným družstvům předal starosta města Mgr. Pavel Dvořák krásné poháry a stejně jako ostatním družstvům diplom i upomínkové předměty věnované pořádající firmou Mc Donald´.

Image

Mladší kategorie – 2.-3. ročník ZŠ se na svém turnaji sešla o něco později 23. 5. 2007. Deset školních družstev bylo rozděleno do tří skupin. Po odehrání základních skupin se týmy utkaly o celkové pořadí, které bylo následující: Okresním vítězem a držitelem krásného poháru se stalo družstvo ZŠ Husinec a vybojovalo si tak postup na krajské finále v Č. Budějovicích, druzí skončili kluci ze ZŠ Zdíkov a třetí místo obsadila ZŠ Smetanova Vimperk. Další pořadí 4. ZŠ Prachatice Vodňanská. 5. ZŠ TGM Vimperk, 6. ZŠ Stachy, 7. ZŠ Prachatice Národní, 8. ZŠ Šumavské Hoštice, 9. ZŠ Čkyně, 10. ZŠ Volary.

Turnaj mladší kategorie zahájil vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve Vimperku pan Miloš Beneš, který na závěr turnaje předal žákům zúčastněných škol ceny věnované pořadající firmou.

Kladem obou turnajů bylo slušné vystupování všech týmů, ohleduplnost k soupeři, takže jak rozhodčí obou turnajů P. Prochaska, O. Málek a V. Důra stejně jako zdravotnice Z. Ritterová měli usnadněnu svoji úlohu. Za velkou pomoc při organizaci turnaje je třeba poděkovat také oddílu kopané ve Vimperku, hlavně panu Jiřímu Formánkovi, který se velkou měrou zasloužil po technické stránce o bezproblémový průběh obou turnajů.

Vedoucí organizačního štábu, Mgr Jan Líkař