Mladý záchranář v akci

Mladý záchranář v akci je soutěž, kterou vyhlašuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. V letošním školním roce se do soutěže přihlásilo družstvo Smetanka ze 6. třídy ve složení Lucie Hopová, Silvie Voldřichová, Barbora Sovová, Antonín Muchl a Jaroslav Pauch. Cílem soutěže je získat znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací i mimořádných událostí. Za jednotlivé úkoly, které žáci plnili, jim byly přidělovány body. Do druhého – krajského kola soutěže postoupilo šest týmů s největším počtem bodů. Od postupu dělily náš tým pouze dva body. Škoda. Ale nevadí, příští rok tu bude soutěž zase.

Mgr. Jana Doležalová