Mladý zdravotník

Dne 11. 5. 2017 se žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže ČČK Mladý zdravotník. Školu reprezentovala 2 družstva. Družstvo 2. stupně obsadilo krásné 3. místo v silné konkurenci 13 škol. Mladší žáci získali zkušenosti do dalších ročníků soutěže. Současně probíhala i soutěž Mladý záchranář, kterou pořádal HZS Jihočeského kraje, ve které obsadila obě naše družstva čtvrtá místa. Všem soutěžícím blahopřeji!

Mgr. Dagmar Novotná