Národní testování SCIO na ZŠ Smetanova

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy často dosahují v národním testování společnosti SCIO vynikajících výsledků. Jedná se o kvalitní celorepublikové srovnání znalostí žáků v matematice, českém jazyce a obecných studijních předpokladech. ZŠ Smetanova využívá k testování svých žáků společnost SCIO již řadu let a v rámci Jihočeského kraje se nejlepší žáci naší školy pravidelně umísťují na předních pozicích.

Nicméně to, co se povedlo v tomto školním roce Ivě Vozobulové, už asi půjde těžko překonat. Nejlepšího umístění z celého Jihočeského kraje dosáhla hned ve všech výše zmiňovaných oblastech. Krásným bonusem pak je i umístění Iviny spolužačky Karolíny Kurzové, která dosáhla třetího nejlepšího výsledku v Jihočeském kraji v českém jazyce.

Gratulujeme.

Mgr. Michal Kolafa