Návštěva planetária

V úterý 21. října žáci pátých ročníků navštívili planetárium v Českých Budějovicích. Nejprve jsme si vyslechli výklad v kinosálu a dozvěděli se mnoho užitečných informací o naší sluneční soustavě. Poté jsme se přesunuli do planetária, kde jsme zhlédli promítání denní i noční oblohy se Sluncem, Měsícem, planetami a hvězdami, záběry a obrázky vesmíru. Výlet jsme zakončili nezbytným nákupem drobných suvenýrů a dobrot na náměstí. Věříme, že se akce dětem líbila a nabyté informace využijí v navazujícím učivu přírodovědy pátého ročníku.

 

Třídní učitelky V.B a V. A

Jitka Šradějová

Veronika Mrázová