Nezbytná péče o děti vybraných zaměstnanců od 12. dubna 2021

Základní škola Vimperk Smetanova je povinna zajistit nezbytnou péči o žáky ve věku od 6 do 10 let, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, a jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými a nebo nepedagogickými pracovníky školy nebo školského zařízení zajišťující prezenční výuku.

Péče bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech

Provozní doba skupin(y) začíná vždy ve 7.15 hod. a končí nejpozději ve 14.30 hod.

Děti mají zajištěn oběd ve školní jídelně, tel: 388 415 361.

Dítě je možné do skupiny přihlásit nejméně 24 hodin předem e-mailem: vladan.pokorny@zsvimperk.cz

Formulář k přihlášení dítěte je ke stažení zde:

formát pdf

formát word

Děti se budou účastnit distančního své vlastní kmenové třídy – podklady a technické vybavení pro toto vzdělávaní si přinesou s sebou. ZŠ Vimperk Smetanova jim poskytne internetové připojení a případně další potřebnou podporu dle domluvy.

Rodiče jsou povinni doložit potvrzení od zaměstnavatele, že se na ně toto opatření vztahuje.