Nezbytná péče o děti vybraných zaměstnanců

Základní škola Vimperk Smetanova byla na základě pokynu hejtmana Jihočeského kraje č. 41 ze dne 29. prosince 2020 určena jako zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 12 let, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, a jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými a nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení

Péče bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech

Provozní doba skupin(y) začíná vždy ve 6.45 hod. (s organizačních důvodů nelze nastupovat později) a končí nejpozději ve 15.45 hod.

Děti mají mají zajištěn oběd ve školní jídelně, tel: 388 415 361.

Dítě je možné do skupiny přihlásit nejméně 24 hodin předem e-mailem: vladan.pokorny@zsvimperk.cz

Formulář k přihlášení dítěte je ke stažení zde:

formát pdf

formát word

Děti se budou vzdělávat podle vzdělávacího obsahu své vlastní kmenové školy – podklady a technické vybavení pro toto vzdělávaní si přinesou s sebou. ZŠ Vimperk Smetanova jim poskytne internetové připojení a případně další potřebnou podporu dle domluvy.

Rodiče jsou povinni doložit potvrzení od zaměstnavatele, že se na ně toto opatření vztahuje.