Nová počítačová učebna

Image

1. září nám opět oznámilo začátek nového školního roku. Ten letošní je pro naši školu plný změn. Zahájili jsme v šestých třídách výuku podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Během prázdnin ve škole vznikla zcela nová učebna s 30 žákovskými počítačovými stanicemi, která bude plně sloužit žákům všech ročníků. Garantem celého projektu se stala firma IT PROFI s.r.o., pobočka Vimperk (www.itprofi.cz), zastoupená Ing. Jiřím Caisem. Samozřejmě, že vše by nevzniklo bez pochopení a finančního přispění zřizovatele školy Města Vimperk a také sponzora – firmy Dřevostroj Čkyně. Tímto jim škola velice děkuje, vždyť kam jinam investovat, než do vzdělání našich dětí. Otevření naší nové moderní třídy se neobešlo bez účasti paní starostky Stanislavy Chumanové a vedoucího odboru školství PhDr. Miloše Beneše. Vše si se zájmem prohlédli a popřáli žákům i učitelům mnoho úspěchů nejen při práci s počítači.

Mgr.Hana Hrdá

Původní učebna:

Image Image

Návrh:

Image

Nová učebna:

Image Image

Z tisku: Image