O Číně a Indii víme více

Díky projektu EDISON studentské společností AISEC strávily týden na naší škole dvě studentky z vysokých škol – Zahra z Indie a Zihan ze Singapuru. Cílem bylo především zatraktivnit našim dětem hodiny anglického jazyka. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o Indii a Číně (původní domov Zihan) – tradice, zvyky…. Největší zájem však měli o písmo a jazyk. Někteří se dokonce naučili i jednoduchou básničku v hindštině. Velký význam toto setkání nemělo pouze ve zdokonalování našich žáků v cizím jazyce, ale také v rozvoji v oblasti mezikulturní gramotnosti.

                                                                            Mgr. Jana Doležalová, Mgr. Lucie Pokorná