Oblastní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků.

  Dne 9.5.2007 se zúčastnily dvě hlídky mladých zdravotníků naší školy oblastní soutěže konané v Prachaticích na stadionu Tatranu. Po strastiplné cestě „našlapaným“ autobusem, do kterého jsme se vešli jen díky trpělivosti a ochotě pana řidiče, jsme dorazili do místa soutěže. Ani počasí nám moc nepřálo, protože když zrovna nepršelo, tak alespoň mrholilo. Soutěž naštěstí probíhala na krytých tribunách stadionu, takže hlídky smáčel déšť jen při přesunech mezi stanovišti, na kterých prokazovali soutěžící své znalosti a dovednosti při ošetřování různých druhů poranění a poskytování první pomoci na figurantech, kteří byli věrně namaskováni podle druhu poranění.

Ptáte se: „A co výsledky?“. Tentokrát naše umístění nebylo vůbec špatné. Starší hlídka – žákyně 9.B ve složení: Ernestová Kristýna, Mikešová Iveta, Podlešáková Barbora, Zámková Zuzana a Kotásková Jana skončila těsně pod stupni vítězů. Obsadila 4.místo z 11 zúčastněných hlídek. Hlídka mladších obsadila 10.místo z 12 účastníků. Ale řekl bych, že zvláště v této soutěži platí olympijské heslo: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“ , protože každý účastník soutěže, bez ohledu na umístění, si mohl vyzkoušet zvládnutí kritických situací,; do kterých se může dostat kdykoliv  v běžném životě a při kterých může svým správným postupem třeba i zachránit lidský život.

Jan Malý