OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

18. ledna 2017 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 11 žáků devátých tříd. Při plnění jednotlivých úkolů se projevily nejen jejich znalosti, ale hlavně schopnost porozumění textu.
Nejlépe se se záludnými úkoly vypořádala Hanka Bostlová z IX. A. Jako vítězka školního kola bude reprezentovat naši školu 1. 2. 2017 v okresním kole v Prachaticích. Hodně štěstí!

Mgr. Jaroslava Kramlová